Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (2 registres)
veurebrunificació (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurebrunificació (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca unificació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

brunificació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en browning subst.
es empardecimiento m.
fr brunification f.

brunificació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés edafogènic que té lloc en medis biològicament actius, ben airejats, i que es caracteritza per la formació de complexos organominerals insolubles, en els quals els minerals d’argila i el ferro (Fe3+), com ió d’enllaç, hi tenen un paper principal. Pot tenir lloc en un interval de pH molt ampli, des de valors de pH de 4,5 a 5 en sòls bruns àcids, en els quals el Al3+, també té un paper floculant important, a valors de pH de 7 a sòls bruns mesotròfics i fins a valors de 8-8,5 en sòls bruns eutròfics, on el Ca2+) exerceix el paper predominant com a catió d’enllaç i afavoreix l’estabilitat dels agregats. En els horitzons de superfície, els compostos orgànics, quan s’uneixen amb el ferro i l’alumini, formen agregats poc compactes (estructura granular composta) i relativament estables. Pot tenir lloc en sòls formats a partir de materials originals no calcaris o després d’un procés de descarbonatació, en què la meteorització moderada allibera òxids de ferro i minerals d’argila. És característic de sòls de zones de clima temperat humit, amb bon drenatge i amb vegetació que aporti prou quantitat de matèria orgànica, com alguns sòls dels GRS Cambisol (WRB) o dels ordres Inceptisol i Mol·lisol (ST).
V. t.: descarbonatació f., meteorització f.
en brunification, darkening
es brunificación, empardecimiento
fr brunification
gl brunificación, empardecemento, apardezado