Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureabocador clausurat (DCA)
 residus
 urbanisme
veureàrea clausurada (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureclausura (DGEOL)
 geologia del petroli
veureclausura efectiva (DGEOL)
 geologia del petroli
veureclausura estructural (DGEOL)
 geologia del petroli
veureclausura pràctica (DGEOL)
 geologia del petroli
veureclausura teòrica (DGEOL)
 geologia del petroli
veureclausurar (DJC)
 dret
veureguany de clausura (DGEOL)
 geologia del petroli
veurepèrdua de clausura (DGEOL)
 geologia del petroli
Cerca usura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abocador clausurat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
urbanisme
Abocador que s’ha tancat definitivament.
en closed landfill subst.
es vertedero clausurado m.
fr décharge fermée f.

àrea clausurada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Àrea d’exclusió.
Sin. pref.: àrea d’exclusió c. nom. f.
en exclosure, excluded area
es área clausurada
fr zone exclue, zone d’exclusion
gl área clausurada
pt área fechada

clausura f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
1. Anomalia geològica qualsevol, d’origen tectònic, estratigràfic o litològic, que detura la migració ascendent dels hidrocarburs a través de les roques permeables i produeix una acumulació. Hom distingeix diversos tipus de clausura: clausura estructural i clausura pràctica. Aquest concepte permet fer la valoració del volum total dels hidrocarburs d’un jaciment.
2. Àrea màxima horitzontal on l’acumulació o entrampament d’hidrocarburs és possible o efectiva, la qual és establerta mitjançant la isòbata tancada més baixa del sostre d’un magatzem, això és, la profunditat en què la interfície aigua-petroli romandria si la trampa quedés plena.
en closure
es cierre
fr fermeture

clausura efectiva f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Clausura pràctica.
es cierre efectivo
fr fermeture effective

clausura estructural f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Clausura establerta, sobre el mapa estructural d’una trampa d’hidrocarburs, encara per confirmar, mitjançant l’estudi geomètric de les isòbates del contacte de la roca magatzem amb la cobertora impermeable, la qual queda mesurada (en metres) pel desnivell existent entre el punt més alt (culminació) de la trampa i el punt de vessada.
Sin. compl.: clausura teòrica f.
en structural closure
es cierre estructural
fr fermeture géométrique, fermeture structurale

clausura pràctica f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
1. Desnivell en metres que hi ha entre la culminació (top) del magatzem de petroli i la superfície de separació aigua-petroli, o aigua-gas, la qual pot ésser igual o inferior a la clausura estructural.
2. Alçada real de la columna impregnada d’hidrocarburs en una trampa.
Sin. compl.: clausura efectiva f.
V.: columna de gas f., columna de petroli f.
es cierre práctico
fr fermeture pratique

clausura teòrica f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Clausura estructural.
en vertical closure
es cierre teórico
fr fermeture théorique

clausurar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Posar fi {a una activitat} o tancar definitivament {un organisme, un establiment o una societat}.
Ex.: L’alcalde va clausurar l’acte. L’Ajuntament estudia la possibilitat de clausurar l’abocador municipal.
es clausurar, cerrar

guany de clausura m.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Clausura d’una trampa anticlinal que augmenta estructuralment en sentit descendent, de la superfície cap endins, cosa que pot ésser causada per una variació forta de potències en una formació determinada, per una subsidència diferencial dels sinclinals veïns, que donen lloc a plecs supraatenuats, o també a causa de discordàncies progressives o angulars superposades, etc.
en gain of structural closure
es ganancia de cierre

pèrdua de clausura f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Terme amb el qual hom expressa, en geologia del petroli, que la clausura d’una trampa anticlinal disminueix, i passa d’ésser molt patent a la superfície a anul·lar-se en sentit descendent; aquesta atenuació o desaparició de la clausura pot ésser causada per una disminució forta de potències en una formació determinada, o per una basculació, en els anticlinals de fons pla, etc.
en loss of structural closure
es pérdida de cierre
fr perte de fermeture