Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 37 (366 registres)
veureaccident vascular cerebral (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 cardiologia
 neurologia
veureaccident vascular transitori (DEM)
 angiologia
 neurologia
veureaglutinació intravascular (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
veurealgiovascular (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 angiologia
 neurologia
veureangioendotelioma papil·lar endovascular maligne (DEM)
 angiologia
 dermatologia
 oncologia i radioteràpia
 pediatria
veureangioinvasor -a (DEM)
 angiologia
veureansa vascular (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureaparell vasomotor (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureapòsit vaselinat (DEM)
 farmacologia
 material mèdic i ortopèdic
veurearanya vascular (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 dermatologia
 hematologia i hemoteràpia
Cerca vas a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accident vascular cerebral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
cardiologia
neurologia
Episodi agut d’afectació de la circulació cerebral. Els mecanismes etiopatogènics són la isquèmia cerebral focal, la trombosi venosa cortical o subcortical, l’encefalopatia hipertensiva, la isquèmia cerebral global, l’hemorràgia cerebral intraparenquimàtica, l’hemorràgia subaracnoïdal, els angiomes cerebral i les malformacions vasculars cerebrals (telangièctasis, angiomes cavernoses, malformacions arteriovenoses). La isquèmia cerebral focal pot ésser causada per una trombosi arterial (arteriosclerosi, arteriopaties o arteritis inflamatòries, vasculitis, arteritis per fàrmacs) o per un embolisme cardíac (valvulopaties, arítmies). La trombosi venosa cortical o subcortical pot ésser d’origen infecciós (meningitis bacteriana) o no infecciós (malnutrició, deshidratació, policitèmia, coagulopatia per anovulatoris o obstètrica, síndromes paraneoplàstiques). L’encefalopatia hipertensiva pot ésser de presentació aguda o subaguda i ocorre en malalts amb hipertensió arterial greu. La isquèmia cerebral global es presenta en l’aturada cardíaca i els quadres clínics després del coma inicial oscil·len entre l’amnèsia amb recuperació progressiva fins a estats vegetatius crònics. La isquèmia medul·lar es produeix per lesions isquèmiques de l’aorta que interrompen el flux sanguini de les artèries radiculars (trombosi, aneurisma). L’hemorràgia cerebral intraparenquimàtica o hematoma cerebral no traumàtic és causada per la ruptura de microaneurismes, anomenats de Charcot i Bouchard, que es produeixen en la hipertensió arterial crònica, o bé per anomalies vasculars (angiomes, aneurismes, telangièctasis, aneurismes micòtics de l’endocarditis bacteriana), vasculitis, amiloïdosi, diàtesis hemorràgiques, metàstasis cerebrals vascularitzades (melanomes), hemorràgies per drogues (cocaïna, amfetamines), traumatismes cranioencefàlics. Les hemorràgies subaracnoïdals són originades per traumatismes cranials, per l’extensió subaracnoïdal d’un hematoma cerebral intraparenquimàtic, per aneurismes cerebrals, per malformacions arteriovenoses, per vasculitis, per diàtesis hemorràgiques, infeccions, tumors sagnants, hipertensió arterial, etc. Els aneurismes cerebrals poden ésser seculars (anomalia del teixit elàstic de les artèries), micòtics (embolisme sèptic a partir d’una endocarditis) i arterioscleròtics. Les manifestacions clíniques depenen del territori on es produeix la disminució del flux cerebral i de l’extensió i de la intensitat de la isquèmia.
Sin. compl.: accident cerebrovascular agut, apoplexia, atac de feridura, feridura, ictus, ictus apoplèctic, ictus cerebral, mal de Sant Joan, xoc apoplèctic
V.: ictus cerebral establert m.
de Apoplexie, Gehirnschlag, Schlaganfall
en apoplexy, stroke
es apoplejía
fr apoplexie
it apoplessia

accident vascular transitori m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
Accident vascular cerebral que dura menys de 24 hores, habitualment d’origen isquèmic, i que constitueix el 10-25 % de tots els accidents vasculars cerebrals.
Sin. compl.: ictus cerebral transitori, isquèmia cerebral transitòria

aglutinació intravascular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
immunologia
Aglutinació que té lloc a l’interior dels vasos sanguinis.

algiovascular adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
angiologia
neurologia
Relatiu o pertanyent a canvis vasculars resultants d’un estímul dolorós.

angioendotelioma papil·lar endovascular maligne m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
dermatologia
oncologia i radioteràpia
pediatria
Tumor extremament rar que es presenta en la infància, localitzat a la pell o les parts toves, caracteritzat per mamellons papil·lars delimitats per cèl·lules endotelials grosses situades dins d’estructures vasculars dilatades, algunes de les quals tenen una configuració glomerular. A vegades presenta metàstasi, però en general el pronòstic és favorable, malgrat la malignitat. També és anomenat tumor de Dabska.
Sin. compl.: tumor de Dabska

angioinvasor -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
Que tendeix a invadir les parets dels vasos sanguinis.

ansa vascular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Vas encorbat en forma de nansa.

aparell vasomotor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Mecanisme neuromuscular que controla la dilatació i la constricció dels vasos sanguinis.

apòsit vaselinat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
material mèdic i ortopèdic
Apòsit de gasa impregnat de vaselina.

aranya vascular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
dermatologia
hematologia i hemoteràpia
Neoformació vascular petita de la pell de la cara, del coll i part superior del tronc i dels membres superiors, que recorda la forma d’una aranya, constituïda per un node arteriolar central, discretament elevat i punctiforme, del qual surten branques vasculars delicades. Pot ésser única o múltiple. Es presenta en malalties hepàtiques (cirrosi, hepatocarcinoma) i en la síndrome de CREST. Hom pot observar nombroses aranyes vasculars eruptives durant l’embaràs amb remissió després del part. En infants pot presentar-se com a lesió aïllada al dors de les mans, avantbraços i cara, sense transcendència patològica.
Sin. compl.: angioma d’aranya, angioma estrellat, mola d’aranya, nevus araneus, nevus aracnoide, nevus aranya, nevus d’asterisc, telangièctasi d’aranya