Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (79 registres)
veureanastomosi arteriovenosa (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 cirurgia
 traumatologia i ortopèdia
veureanastomosi arteriovenosa (DEM)
 angiologia
 cirurgia
veureanestèsia intravenosa (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 angiologia
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanestèsia regional intravenosa (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 angiologia
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureangiografia digital intravenosa de substracció (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureangioma arteriovenós cerebral (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 embriologia
 neurologia
veureangioma venós (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 neurologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureangle venós de Pirogov (DEM)
 anatomia
 angiologia
veurearc plantar venós (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
 podologia
veurearteriovenós -osa (DEM)
 angiologia
Cerca venós a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anastomosi arteriovenosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
cirurgia
traumatologia i ortopèdia
Comunicació artificial (per cirurgia, traumatisme, etc.) entre una artèria i una vena.

anastomosi arteriovenosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cirurgia
Comunicació directa d’una arteriola i una vènula de manera que la sang no passa per la xarxa capil·lar.

anestèsia intravenosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
angiologia
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anestèsia general obtinguda per mitjà de fàrmacs diversos d’acció sobre el sistema nerviós central, administrats per via endovenosa. És emprada habitualment per a iniciar l’anestèsia amb comoditat i rapidesa (inducció anestèsica). Combinada amb l’anestèsia inhalatòria, també s’utilitza per al manteniment de l’anestèsia general de poca durada. Els fàrmacs emprats són els barbiturats (tiopental, tiamilal, metohexital), els opioides (fentanil, sulfentanil, alfentanil), les bezodiazepines (diazepam, midozolam, lorazepam) i altres fàrmacs diversos (cetamina, etomidat, propofol, droperidol). Un altre grup de fàrmacs no pròpiament anestèsics, bé que usats extensament en anestèsia general, són els relaxants musculars o blocadors neuromusculars, administrats per via endovenosa, els quals proporcionen una relaxació de la musculatura estriada, molt útil abans d’efectuar la intubació endotraqueal i per tal de mantenir la debilitació muscular en intervencions quirúrgiques abdominals o bé que durin més de dues hores. Els relaxants musculars es classifiquen en despolaritzants (succinilcolina), no despolaritzants d’acció llarga (tubocurarina, metocurina, doxacuri, pancuroni, pipecuroni, gal·lamina), no despolaritzants d’acció intermèdia (atracuri, vecuroni, rocuroni) i no despolaritzants d’acció curta (mivacuri). Altres fàrmacs emprats són els inhibidors de la colinesterasa, els quals anul·len els efectes dels relaxants musculars no despolaritzants: neostigmina, piridostigmina, edrofoni, fisostigmina.
Sin. compl.: narcosi intravenosa

anestèsia regional intravenosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
angiologia
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anestèsia regional de l’extremitat superior o de l’extremitat inferior obtinguda mitjançant la injecció intravenosa d’un anestèsic local, mentre hom oclou la circulació sanguínia del membre amb un manegot inflable. Els anestèsics locals més emprats en aquest procediment són la lidocaïna o la prilocaïna. L’anestèsia s’inicia molt ràpidament, amb relaxació profunda dels músculs estriats, i la seva durada depèn del temps que el torniquet romangui inflat. Hi ha un cert risc de toxicitat isquèmica en el moment que es desinfli el manegot isquemiant i entri en circulació sanguínia l’anestèsic local acumulat en l’extremitat, principalment en la inferior.
Sin. compl.: anestèsia de Bier, blocatge anestèsic de Bier, mètode de Bier

angiografia digital intravenosa de substracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: DIVAS
angiologia
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Angiografia que associa la tècnica radiològica de subtracció d’imatges amb el tractament computat de la imatge, la qual cosa permet eliminar la visió de l’os i de les parts toves, i oferir imatges exclusives de l’arbre vascular. El seu ús es restringeix a l’estudi de l’estenosi dels troncs supraaòrtics i a la hipertensió vasculorenal.
en digital intravenous angiography substraction

angioma arteriovenós cerebral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
embriologia
neurologia
Malformació arteriovenosa congènita del cervell, constituïda per la persistència de vasos sanguinis embrionaris en forma de cabdells vasculars dilatats, amb una o diverses artèries nutrients i venes de drenatge engruixides. Poden produir una compressió de les estructures adjacents, una isquèmia pel furt del flux sanguini del territori corresponent o una hemorràgia per ruptura.

angioma venós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
neurologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Col·lecció de venes dilatades observada típicament en la substància blanca dels hemisferis cerebrals o cerebel·losos. La convergència radial dels seus vasos ectàtics en una variça central forneix, en moltes d’aquestes lesions, el diagnòstic angiogràfic de la imatge de cap de Medusa. Per bé que es tracta de la malformació vascular més freqüent del sistema nerviós central, és excepcional que provoqui una hemorràgia intracranial o qualsevol mena de símptoma.

angle venós de Pirogov m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
angiologia
Angle recte obert cap a dalt i enfora constituït en unir-se les venes jugular interna i subclàvia. Hi desemboquen la jugular externa, la jugular anterior, el conducte toràcic a l’esquerra i la vena limfàtica major a la dreta. Correspon al punt en què la vora externa del múscul esternoclidomastoïdal s’insereix en la clavícula.
Sin. compl.: angle de Pirogov

arc plantar venós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
podologia
Arc format per les dues venes grosses que acompanyen l’arc plantar arterial.

arteriovenós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
Arterial i venós al mateix temps, relatiu o pertanyent a una artèria i una vena.