Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureassignació de les vendes entre els venedors (FONECO)
 economia
veureassignació ineficient de les vendes entre els venedors (FONECO)
 economia
veurecompetència entre venedors (FONECO)
 economia
veurecost del venedor (FONECO)
 economia
veurevenedor | venedora1 (DJC)
 dret civil
veurevenedor | venedora2 (DJC)
 dret civil
Cerca venedor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

assignació de les vendes entre els venedors c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en allocation of sales among sellers subst.

assignació ineficient de les vendes entre els venedors c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Distribució ineficient dels béns i serveis en què els venedors disposats a vendre un producte a un preu més baix no són sempre els que l’aconsegueixen vendre. Acostuma a ser el resultat d’un preu mínim.
en inefficient allocation of sales among sellers subst.

competència entre venedors c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en competition among sellers subst.

cost del venedor c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en seller’s cost subst.

venedor | venedora1 m. | f.
Diccionari jurídic
dret civil
Subjecte del contracte de compravenda que s’obliga a lliurar un bé i a transmetre’n la titularitat.
V. t.: comprador | compradora m. | f., contracte de compravenda1 c. nom. m., contracte de compravenda2 c. nom. m.
es vendedor | vendedora

venedor | venedora2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret civil
Part de la relació contractual que ha de lliurar una cosa determinada a l’altra part que ha subscrit el contracte de compravenda, la compradora.
V. t.: evicció f.
es vendedor | vendedora