Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veureacalĂ sia vigorosa (DEM)
 gastroenterologia
 neurologia
 semiologia
veureCharcot-Vigoroux (DEM)
 epònims
veureen vigor1 (DJC)
 dret
veureen vigor2 (DJC)
 dret
veureentrar en vigor (DJC)
 dret
veureenvigoriment (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureenvigorir (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureenvigorir-se (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureestar en vigor (DJC)
 dret pĂşblic
veurequod principi placet habet vigorem legis (DJC)
 dret romĂ 
Cerca vigor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acalĂ sia vigorosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
neurologia
semiologia
Acalàsia amb espasme esofàgic difús. Hom observa radiològicament i endoscòpica contraccions no propulsives de l’esòfag i una manca de relaxació de l’esfínter esofàgic interior.

Charcot-Vigoroux n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu signe de Vigoroux.

en vigor1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En estat de tenir efecte o amb força per a actuar.
Ex.: La Llei de la dependència entrà en vigor l’any 2009.
es en vigor

en vigor2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Vigent.
Ex.: En el vostre cas, s’aplica la llei en vigor en el moment que us van concedir la prestació.
Sin. pref.: vigent adj.
es en vigor, vigente

entrar en vigor c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Començar a tenir efecte o força per a actuar.
Ex.: Al gener entra en vigor una llei que ens beneficia fiscalment.
es entrar en vigor

envigoriment m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’envigorir o d’envigorir-se; l’efecte.

envigorir v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Donar vigor, fer vigorĂłs.

envigorir-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Agafar vigor.

estar en vigor c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Vigir.
Ex.: El conveni entre les dues institucions estarĂ  en vigor a partir de la signatura del document.
Sin. pref.: vigir v. intr.
es estar en vigor, ser vigente

quod principi placet habet vigorem legis [la] en. fras.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Allò que plau al príncep té valor de llei.