Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 96 (951 registres)
veurea voltes (DJC)
 dret
veureacte voluntari (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureactivitat volcĂ nica (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcĂ nica
veureafĂ sia del desenvolupament (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureaglomerat volcĂ nic (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureaglutinat volcĂ nic (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureagregat volcĂ nic (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureagulla volcĂ nica (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
 vulcanisme i geomorfologia volcĂ nica
veureaigua jovenĂ­vola (DGEOL)
 geoquĂ­mica
 petrologia endògena: processos i estructures
veureaigua jovenĂ­vola (DCA)
 geologia
Cerca vol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a voltes loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A vegades.
Ex.: A voltes, la justícia s’equivoca.
Sin. pref.: a vegades loc. adv.
es a veces

acte voluntari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Acció o inhibició conscient controlada pel còrtex cerebral.

activitat volcĂ nica f.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcĂ nica
Conjunt de fenòmens sensibles o visibles que pertanyen al vulcanisme, tals com les efusions de laves, les explosions, l’emissió fumaroliana, etc.
en volcanic activity
es actividad volcánica
fr activité volcanique

afĂ sia del desenvolupament f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Trastorn especĂ­fic del llenguatge.
Sin. pref.: trastorn especĂ­fic del llenguatge m.

aglomerat volcĂ nic m.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Dipòsit piroclàstic d’elements de dimensions que excedeixen els 64 mm de mitjana, en què predominen els piroclasts arrodonits. Sol formar un dipòsit heteromètric, mancat d’estratificació; els materials fins hi fan de matriu (de blocs a cendres), estan poc soldats i tenen un aspecte caòtic.
en agglomerate
es aglomerado volcánico
fr agglomérat volcanique

aglutinat volcĂ nic m.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
1. Tipus d’aglomerat volcànic (piroclàstic, bretxoide) en què els fragments escoriacis poc vesiculats projectats en estat líquid o quasi líquid han estat cimentats en llurs punts de contacte per unes pel·lícules fines de vidre. Està relacionat amb les erupcions estrombolianes i hawaianes.
V. t.: ignimbrita f.
2. Piroclast compost per la soldadura, o coalescència, dels elements menors que la formen.
en agglutinate
es aglutinado volcánico
fr brèche volcanique à ciment vitrifié, scories agglomerées, scories agglutinées

agregat volcĂ nic m.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Conjunt de piroclasts lligats mitjançant forces electrostàtiques per sublimats o per productes d’alteració com són els carbonats, les zeolites o les argiles.
en volcanic aggregate
es agregado volcánico
fr agrégat volcanique

agulla volcĂ nica f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
vulcanisme i geomorfologia volcĂ nica
Massa punxeguda de grans dimensions, composta de lava viscosa o solidificada eixida de la gola d’un volcà, la qual s’esquerda en solidificar-se, s’esbaldrega en grans fragments i amolla núvols ardents; per ex., el Mont Pelée de la Martinica, que va atènyer 400 m d’altura l’any 1902.
Sin.: dom extrusiu m., obelisc m., tap2 m.
Sin. compl.: agulla d’extrusió f., belonita f., monòlit volcànic m.
en spine
es aguja volcánica
fr aiguille volcanique

aigua jovenĂ­vola f.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
petrologia endògena: processos i estructures
Aigua derivada d’un magma lliurada per primera vegada a la superfície, i que no procedeix de l’atmosfera o la hidrosfera.
V. t.: aigua magmĂ tica f.
en juvenile water
es agua juvenil
fr eau juvénile

aigua jovenĂ­vola f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Aigua juvenil.
Sin. pref.: aigua juvenil f.
en juvenile water subst.
es agua juvenil f.
fr eau juvénile f.