Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veuredevolut | devoluta (DJC)
 dret
veureglàndula convoluta (DEM)
 √≤rgans i sistemes
veurelaminació convoluta (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sediment√†ria
veurelipoatròfia involuta (DEM)
 anatomia patol√≤gica
 dermatologia
 semiologia
Cerca voluta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

devolut | devoluta adj.
Diccionari jurídic
dret
Atribu√Įt a alg√ļ en virtut d‚Äôun dret que el fa passar d‚Äôun altre a ell.
Ex.: La llei prescriu que els béns devoluts no poden tornar a ser confiscats.
es devuelto | devuelta

glàndula convoluta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Glàndula que és enrotllada longitudinalment. Ho són les glàndules sudorípares eccrines.

laminació convoluta f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Estructura de deformació plàstica, derivada de la inestabilitat d’un sediment laminat acabat de dipositar i saturat d’aigua, la qual presenta una laminació distorsionada i plegada; ordinàriament s’atenua i mor dins l’estrat, tant cap al sostre com cap a la base, o també roman truncada al sostre; en aquest cas, la deformació augmenta cap amunt; si el replegament és més intens, es passa a la laminació corrugada. La convolució també pot ésser causada per un moviment de cisalla del sostre i el mur del banc convolut, per un slumping, quan la convolució és truncada a la superfície, o per un corrent que exerceix un esforç de cisalla damunt el sediment tou i el deforma (per ex., un corrent de turbiditat).
en convolute bedding, convolute lamination
es laminación convoluta
fr lamination contournée

lipoatròfia involuta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
semiologia
Lipoatr√≤fia localitzada que apareix en una zona √ļnica, sense inflamaci√≥ pr√®via o concomitant, situada habitualment en la porci√≥ proximal de les extremitats o el tronc, possiblement produ√Įda per un traumatisme anterior, i que t√© tend√®ncia a desapar√®ixer espont√†niament.