Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veureanell vulvar (DEM)
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veureanus ectòpic vulvar (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veureatròfia vulvar primària (DEM)
 anatomia patològica
 malalties i sĂ­ndromes
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veureatròfia vulvar senil (DEM)
 cirurgia
 geriatria
 malalties i sĂ­ndromes
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veurecĂ ncer de vulva (DEM)
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 oncologia i radioterĂ pia
veurecarcinoma vulvar (DEM)
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 oncologia i radioterĂ pia
veurecomissura vulvar (DEM)
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureèczema vulvar (DEM)
 dermatologia
veurefenedura vulvar (DEM)
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veurefĂ­stula rectovulvar (DEM)
 anatomia patològica
Cerca vulva a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anell vulvar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrĂ­cia i ginecologia
òrgans i sistemes
urologia
MĂşscul bulbocavernĂłs de la dona.

anus ectòpic vulvar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
obstetrĂ­cia i ginecologia
Anus obert a la part posterior de la vulva, darrere de l’himen.
Sin. compl.: anus de la forqueta
en fourchette anus
fr anus Ă  la fourchette

atròfia vulvar primària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
malalties i sĂ­ndromes
obstetrĂ­cia i ginecologia
Malaltia dels genitals externs femenins de causa desconeguda, possiblement una forma més difusa i atròfica de liquen esclerós i atròfic que afecta exclusivament la vulva, caracteritzada per sequedat de la mucosa vulvar, atròfia i induració dels llavis pudends, estenosi de l’introit vaginal i formació ulterior de plaques de leucoplàsia que poden desenvolupar una degeneració maligna. És pròpia de la menopausa, per bé que pot presentar-se en edats més joves, i s’acompanya de pruïja moderada.
Sin. compl.: atròfia genital primària, vulvitis atròfica crònica

atròfia vulvar senil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
geriatria
malalties i sĂ­ndromes
obstetrĂ­cia i ginecologia
Trastorn de la vulva que apareix a partir de la menopausa o després d’una ovariectomia total sense substitució hormònica; és caracteritzada per canvis regressius dels llavis menors i majors i del clítoris i atròfia de la mucosa vaginal, sense esclerosi ni leucoplàsia. S’acompanya de pruïja d’intensitat lleu.
Sin. compl.: atròfia genital senil

cĂ ncer de vulva m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrĂ­cia i ginecologia
oncologia i radioterĂ pia
Tumor vulvar maligne. Comprèn la neoplàsia intraepitelial vulvar (malaltia de Bowen o carcinoma in situ), el carcinoma escatós invasor, la malaltia de Paget, el carcinoma basocel·lular, el carcinoma basaloide, el carcinoma de cèl·lules de Merkel, el carcinoma de glàndules sudorípares, el melanoma, el liomiosarcoma, l’angiosarcoma, el schwannoma maligne, el tumor del sac vitel·lí, el rabdomiosarcoma, el limfoma maligne, l’histiocitoma fibrós maligne, el sarcoma alveolar de parts toves, el sarcoma epitelioide, el carcinoma de les glàndules de Bartholin, el carcinoma uretral, el melanoma maligne de la uretra i els tumors metastàtics uretrals (endometri).

carcinoma vulvar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrĂ­cia i ginecologia
oncologia i radioterĂ pia
Cadascun dels diversos carcinomes que es poden desenvolupar en la vulva: carcinoma escatós invasor, carcinoma escatós microinvasor, carcinoma verrucós, carcinoma semblant al limfoepitelioma, malaltia de Paget, carcinoma basocel·lular, carcinoma basaloide, carcinoma de cèl·lules de Merkel, carcinoma de les glàndules sudorípares. El carcinoma escatós es localitza generalment en la cara interna dels llavis majors, en la zona de transició dels llavis menors o en el clítoris, i s’origina a partir de la malaltia de Bowen, de l’eritroplàsia de Queyrat, de la malaltia de Paget extramamària o del liquen esclerós i atròfic.

comissura vulvar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrĂ­cia i ginecologia
òrgans i sistemes
Angle format per la uniĂł anterior dels llavis majors de la vulva, tocant a la vora inferior de la sĂ­mfisi del pubis.
Sin. compl.: comissura anterior dels llavis

èczema vulvar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
Dermatitis de la vulva, afecció molt pruent, que reconeix una pluralitat etiològica: dermatitis irritativa pel fluix vaginal o per higiene excessiva, dermatitis al·lèrgica de contacte i dermatitis atòpica.

fenedura vulvar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrĂ­cia i ginecologia
òrgans i sistemes
urologia
Espai entre els llavis de la vulva.
Sin. compl.: conducte vulvar, espai interlabial, fissura pĂşdica, rima pudendi, rima vulvae, rima pudenda, rima vulvar

fĂ­stula rectovulvar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
ComunicaciĂł entre el recte i la vulva.