Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurerègim d'humitat xèric (VMCS)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
veurerègim d’humitat xèric (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurerègim xèric (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurexèric | xèrica (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurexèric | xèrica (DCA)
 geologia
veurexèric (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca xeric a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

règim d'humitat xèric c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
en xeric moisture regime subst.
es régimen de humedad xérico c. nom. m.
fr régime d'humidité xérique c. nom. m.

règim d’humitat xèric c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Règim d’humitat de sòls (ST 2014) de zones les precipitacions anuals de les quals presenten dos màxims relatius, un a la tardor-hivern i un altre a la primavera, cosa que fa que el sòl estigui humit durant els períodes freds i estigui sec a l’estiu (clima mediterrani). La secció control d’humitat, en anys normals, està completament seca durant 45 dies o més (consecutius) en els quatre mesos que segueixen al solstici d’estiu; i està tota humida durant 45 dies o més (consecutius) en els quatre mesos que segueixen al solstici d’hivern. Amb vista a la classificació, s’ha de consultar la clau de ST.
Sin. compl.: règim xèric c. nom. m.
V. t.: any normal c. nom. m., secció control d’humitat c. nom. f.
en xeric soil moisture regime
es régimen de humedad xérico
fr régime hydrique xérique

règim xèric c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Règim d’humitat xèric.
Sin. pref.: règim d’humitat xèric c. nom. m.

xèric | xèrica adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en xeric adj.
es xérico adj.
fr xérique adj.

xèric | xèrica adj.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Sec, sense humitat, esp. el règim d’humitat del sòl caracteritzat per la sequedat que és propi de les zones mediterrànies.
en xeric adj.
es xérico adj.
fr xérique adj.

xèric adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
V.: règim d’humitat xèric c. nom. m.
en xeric
es xérico
fr xerique