12 de juny de 2024
APORTACIÓ A LA TERMINOLOGIA GEOGRÀFICA CATALANA
Cerca per:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autor Abreviacions Edició Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Abreviacions
AbreviacióDescripció
minut sexagesimal
<menys de
>més de
adj.adjectiu
adj. f.adjectiu femení
adj. m.adjectiu masculí
al.alemany
angl.anglès
ant.[emprat] antiguament
ar.aranès
c. nom. f.concurrència nominal femenina
c. nom. f. pl.concurrència nominal femenina plural
c. nom. m.concurrència nominal masculina
c. nom. m. o f.concurrència nominal masculina o femenina
c. nom. m. pl.concurrència nominal masculina plural
ESP.especialment
f.femení
f. pl.femení plural
f. pref.forma prefixada
fig.[sentit] figurat
fr.francès
g/m3gram [partit] per mil·límetre cúbic
°grau sexasegimal
°Cgrau Celsius o grau centígrad
°Fgrau Fahrenheit
impr.[terme] usat impròpiament
kgquilogram
kmquilòmetre
km/hquilòmetre [partit] per hora
km2quilòmetre quadrat
km3quilòmetre cúbic
kVquilovolt
ll.llatí
loc. adj.locució adjetival
loc. adv.locució adverbial
loc. nom. m.locució nominal masculina
loc. v.locució verbal
mmetre
m.[substantiu] masculí
m. | f.[substantiu] amb una forma pel masculí i una pel femení
m. i f.[substantiu] masculí i femení
m. o f.[substantiu] masculí o femení
m. pl.[substantiu] masculí plural
m2metre quadrat
m3metre cúbic
m3/smetre cúbic [partit] per segon
mmmil·límetre
Nnord
n. pr.nom propi
n. pr. f.nom propi femení
n. pr. m.nom propi masculí
NEnord-est
no recom.[ús] no recomanable
obs.[terme] obsolet
P. ANAL.per analogia
P. EXT.per extensió
%tant per cent
tant per mil
pop.[emprat] popularment
SEsud-est
Sin.sinònim
Sin. abs.sinònim absolut
Sin. compl.sinònim complementari
Sin. pref.sinònim preferent
SOsud-oest
V.vegeu
v. intr.verb intransitiu
v. pron.verb pronominal
V. t.vegeu també
v. tr.verb transitiu