28 de maig de 2024
DICCIONARI DE RAMADERIA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
IEC
Introducció Autors Àrees temàtiques Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Autors
 
Govern de les Illes Balears
Conselleria de Presidència
Àrea d’Agricultura i Pesca
 
Coordinació
 
JOAN CARLES TORRENS COSTA
Cap del Servei de Planificació
MARGALIDA SASTRE MORAGUES
Assessora lingüística
 
Especialista
 
MIQUEL TORRENS ESCALAS
Institut de Biologia Animal de Balears
 
Universitat de les Illes Balears
Servei Lingüístic
Gabinet de Terminologia
 
Direcció
 
RAMON BASSA I MARTÍN
 
Coordinació
 
M. MAGDALENA RAMON ANDREU
Gabinet de Terminologia
 
Elaboració
 
M. MAGDALENA RAMON ANDREU
CRISTINA ROBLES DE PEDRO
Gabinet de Terminologia
 
Col·laboració
 
INÉS BURGUERA GARCÍAS
Becària del Gabinet de Terminologia
 
Agraïments
 
ANTÒNIA M. CALAFAT RIVAS
Servei lingüístic