19 de juny de 2024
DICCIONARI DE RAMADERIA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
IEC
Introducció Autors Àrees temàtiques Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Abreviacions
AbreviacióDescripció
adj.adjectiu
c. adj.concurrència adjectival
c. v.concurrència verbal
esespanyol
f.[substantiu] femení
f. pl.[substantiu] femení plural
interj.interjecció
loc. v.locució verbal
m.[substantiu] masculí
m. | f.[substantiu] amb una forma pel masculí i una pel femení
m. i f.[substantiu] masculí i femení
m. o f.[substantiu] masculí o femení
m. pl.[substantiu] masculí plural
Sin.sinònim
Sin. compl.Sinònim complementari
Sin. pref.Sinònim preferent
v. intr.verb intransitiu
v. pron.verb pronominal
v. tr.verb transitiu
v. tr. i intr.verb transitiu i intransitiu