30 de novembre de 2022
DICCIONARI DE L’UTILLATGE QUÍMIC
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autor Figures Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Abreviacions
AbreviacióDescripció
adj.adjectiu
adj. inv.adjectiu invariable
adj. m.adjectiu masculí
adv.adverbi
c. nom. f.concurrència nominal femenina
c. nom. f. pl.concurrència nominal femenina plural
c. nom. m.concurrència nominal masculina
c. nom. m. pl.concurrència nominal masculina plural
c. v.concurrència verbal
enanglès
esespanyol
f.[substantiu] femení
f. pl.[substantiu] femení plural
f. pref.forma prefixada
frfrancès
loc.locució
loc. adv.locució adverbial
m.[substantiu] masculí
m. i f.[substantiu] masculí i femení
m. o f.[substantiu] masculí o femení
m. pl.[substantiu] masculí plural
Sin. compl.sinònim complementari
Sin. pref.sinònim preferent
V.vegeu
v. intr.verb intransitiu
v. pron.verb pronominal
V. t.vegeu també
v. tr.verb transitiu
v. tr. i intr.verb transitiu i intransitiu