13 de juny de 2024
LÈXIC DE LES PLAGUES I MALALTIES DELS CONREUS DE CATALUNYA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autor Fonts bibliogràfiques Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Autor

Claudi Barberà i Gayoso (1916-2004). Llicenciat en ciències químiques per la Universitat de Barcelona. Fou director tècnic de les empreses Macaya S.A. i Schering Agro. Membre fundador de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) (1977). Promogué la defensa fitosanitària a Catalunya, la qual cosa va originar el nucli inicial de la Societat Catalana de Protecció Vegetal, on va formar part de la comissió permanent inicial. A partir de 1984 participa regularment a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada. Autor del Lèxic de les plagues i les malalties dels conreus de Catalunya (ICEA, Barcelona, 1988) i, conjuntament amb S. Alegret, de les Bases per a una nomenclatura dels productes pesticides (UAB, Bellaterra, 1991). Fou assessor del diccionari de l’IEC i col·laborador de Quaderns Agraris. Col·laborà amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en la catalanització de les denominacions de les substàncies actives d’ús fitosanitari. El 1990 rebé la medalla d’agricultura atorgada per l’esmentat departament.