21 de maig de 2024
PROMOCIÓ DE LA SALUT
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autores Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció

1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia de la terminologia universitària Promoció de la salut, del Gabinet de Terminologia, de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Es tracta d'una col·lecció de Terminologies Universitàries per als estudiants. Contenen la terminologia bàsica d'assignatures de determinats estudis que s'imparteixen a la UIB. Es presenten en tres llengües: català, castellà i anglès. Els termes estan ordenats alfabèticament a partir del terme català, amb les equivalències en castellà i anglès al costat. S'indica la categoria gramatical de tots els termes.
Els termes castellans i anglesos són del Glosario de promoción de la salud, de l'Organització Mundial de la Salut (https://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/glosario/home.htm).
 
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de la terminologia de l’obra Promoció de la salut ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
 
3 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d'inici i apartat on hi ha la presentació d'aquesta edició en línia.
   b) Autores: apartat en el qual hi ha una llista dels autors que han elaborat aquesta terminologia.
   c) Abreviacions: apartat en el qual s'inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquest vocabulari.
   d) Edició en línia: apartat en el qual s'especifica tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l'avís legal d'aquesta edició digital.
   e) Ajuda: espai on expliquem les instruccions per al maneig de la pàgina web. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (magdalena.ramon@uib.cat).