21 de maig de 2024
PROMOCIÓ DE LA SALUT
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autores Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
Imprimeix
Autores

 
Elaboració
 
M. MAGDALENA RAMON ANDREU (coord.)
CRISTINA ROBLES DE PEDRO
MARIA MATEU SUAU
Gabinet de Terminologia
 
Professora col·laboradora
 
M. DE LLUC BAUZÀ AMENGUAL
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
 
Col·laboració
 
IRENE CALAFAT PICORNELL
NEUS NEGRE CARRASCO
Pla lingüístic
 
Agraïments
CAMPUS EXTENS