VOCABULARI MULTILINGÜE DE LA CIÈNCIA DEL SÒL
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
El Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl té com a antecedent l'obra publicada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 1989 el Lèxic de la ciència del sòl de la qual són autors Jaume Porta i Casanellas, Montserrat Ferret i Cros, Narcís Teixidor i Albert (†) i Rosa M. Poch i Claret. L'obra encetava una col·lecció de diccionaris i lèxics multilingües de la UPC i es venia a sumar a l'esforç de normalització lingüística en ciència i tecnologia en català, amb la finalitat de poder disposar d'un llenguatge fixat que permetés precisar les denominacions i emprar-les adequadament sense l'ús de denominacions manllevades d'altres llengües. Prèviament, la publicació l'any 1985 del títol Introducció al coneixement del sòl: Sòls dels Països Catalans de la Història Natural dels Països Catalans, per la Fundació Enciclopèdia Catalana, i de la qual són autors Jaume Porta, Josep M. Alcañiz, Edith Castells, R. Cruañes, M. Teresa Felipó i. J. Sánchez, havia posat de manifest mancances terminològiques importants.
 
1 Presentació de l'edició
La preparació del programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» per part de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'edició per la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC del llibre Introducció a l'edafologia: ús i protecció de sòls, del qual són autors Jaume Porta, Marta López-Acevedo i Rosa M. Poch, i que ha estat supervisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans, van fer veure la necessitat de preparar el Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl, com una edició en línia d'accés obert i gratuït, amb l'acord del Servei Lingüístic de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 
2 Aspectes metodològics de l'edició en línia
L'obra editada per la UPC l'any 1989 ha servit de base per a preparar el Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl del qual són autors Jaume Porta i Rosa M. Poch, i que representa una obra nova, considerablement ampliada i revisada amb l'ajuda del programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC i que preveu la inclusió de les definicions en un termini curt.
El Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl es caracteritza per:
  - ampliar del nombre d'entrades i les àrees d'especialitat
  - catalogar les entrades d'acord amb les àrees d'especialitat de l'arbre de camp
  - indicar la llengua d'origen dels manlleus no adaptats en llengua catalana
  - establir les relacions de sinonímia dels termes catalans, amb la finalitat d'indicar quina denominació és la preferent
  - establir les equivalències dels termes catalans
  - indicar les categories gramaticals de les entrades, dels sinònims, de les abreviacions i dels termes relacionats
  - organitzar les abreviacions i les variants gràfiques d'una denominació en l'article lexicogràfic
  - organitzar les equivalències en l'article lexicogràfic
  - preveure la inclusió de les corresponents definicions dels termes sincrònics.
 
3 Estructura del web
El lloc web conté les pàgines següents:
   a) Introducció: pàgina d'inici i apartat on hi ha la presentació del Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl editat en línia.
   b) Autors: apartat en el qual hi ha una breu nota biogràfica dels autors.
   c) Arbre de camp: apartat en el qual s'inclouen totes les àrees d'especialitat de l'arbre de camp de l'obra.
   d) Bibliografia: apartat on hi ha la llista d'obres consultades per a l'elaboració d'aquest vocabulari.
   e) Abreviacions: espai on s'inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   f) Edició en línia: apartat on s'especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l'avís legal d'aquesta edició en línia.
   g) Ajuda: espai on expliquem les instruccions per al maneig de la pàgina web de l'edició en línia. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).
  Jaume Porta i Casanellas
  Membre de l'IEC
  Secció de Ciències i Tecnologia