VOCABULARI MULTILINGÜE DE LA CIÈNCIA DEL SÒL
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Abreviacions
AbreviacióDescripció
adj.adjectiu
c. adj.concurrència adjectival
c. nom. f.concurrència nominal femenina
c. nom. f. pl.concurrència nominal femenina plural
c. nom. m.concurrència nominal masculí
c. nom. m. pl.concurrència nominal masculí plural
enanglès
esespanyol
f.[substantiu] femení
f. pl.[substantiu] femení plural
frfrancès
m.[substantiu] masculí
m. i f.[substantiu] masculí i femení
m. pl.[substantiu] masculí plural
n. pr. m.nom propi masculí
obs.[terme/sentit] obsolet
pop.[emprat] popularment
pref.prefix
Sin. abs.sinònim absolut
Sin. compl.sinònim complementari
Sin. pref.sinònim preferent
subst.substantiu
V.vegeu
V. t.vegeu també