Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureabric (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veureabric1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureabric (ATGC)
 geografia
veureabric (DAGRIC)
 agricultura
veureabric (DRAMAD)
 ramaderia
veureabric2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca abric a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abric m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric
es abrigo m.

abric1 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Balma, per oposició a cova.
V.: balma2 f.

abric m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. En nàutica, lloc costaner que ofereix, per les seves característiques —defensa dels vents i dels corrents marítim— protecció a les embarcacions.
2. En terra, i especialment en les muntanyes altes, lloc protegit dels vents o de les precipitacions atmosfèriques.

abric m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Lloc resguardat contra les injúries del temps.
Sin.: recer m.
es abrigadero m., abrigo m.

abric m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Recer.
Sin. pref.: recer m.

abric2 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Indret de la costa on les naus poden posar-se a recer del vent, de la mar o dels corrents.