Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureacreixement (VOCFOR)
 correcció de torrents
veureacreixement (VPCA)
veureacreixement1 (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veureacreixement1 (DJC)
 història del dret
veureacreixement2 (DJC)
 dret civil
veureacreixement (DCA)
 arquitectura
veureacreixement2 (DGEOL)
 hidrogeologia
veureacreixement3 (DJC)
 dret civil
Cerca acreixement a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acreixement m.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
es recrecimiento m.
fr accroissement m.

acreixement m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en enhancement subst.

acreixement1 m.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Acreció1.
en growth
es acrecimiento
fr accroissement

acreixement1 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Increment de la quota de l’herència que corresponia als diferents hereus instituïts, en la totalitat o en part, quan la quota d’aquell o aquells que al final no hi podien accedir acreixia la dels altres.
es acrecimiento

acreixement2 m.
Diccionari jurídic
dret civil
Increment de la quota de l’herència o el llegat que correspon als cohereus o als col·legataris quan, per qualsevol causa, un o més d’un no arriba a succeir.
es acrecimiento

acreixement m.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Increment de l’alçària d’un element constructiu d’una infraestructura a fi de minvar l’impacte visual o acústic d’aquesta infraestructura. Per exemple, una mota revegetada té la finalitat de minvar l’impacte acústic i visual en un tram de carretera o d’autovia.
en accretion subst.
es acreción f., acrecimiento m., recrecimiento m.
fr accroissement m.

acreixement2 m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Fase d’augment del cabal d’un curs fluvial en començar una avinguda.
Ant.: decreixement m.
es crecimiento
fr période de crue

acreixement3 m.
Diccionari jurídic
dret civil
Adquisició automàtica per part de l’hereu o hereus de les porcions vacants que, per qualsevol concepte, hi pugui haver en l’herència, i adquisició per part dels hereus instituïts conjuntament de les quotes corresponents dels que no ho arribin a ser.
V. t.: institució d’hereu2 c. nom. f., principis successoris romans c. nom. m. pl.
es acrecimiento, derecho de acrecer