Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veurecobalt (DGEOL)
 geoquĂ­mica
veurecobalt (AQQ)
 quĂ­mica
veurecobalt (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
veurecobalt (DCA)
 quĂ­mica
Cerca cobalt a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cobalt m. obs.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Element, Co; Z, 27; m. at., 58,933; grup 9è. Té un isòtop estable: 59Co en part radiogènic per desintegració del 59Ni. L’escorça n’és empobrida (clarke, 29 ppm) en relació amb els materials menys evolucionats: Terra, 940 ppm i condrites CI, 496 ppm. Les roques ígnies mostren una relació estreta entre el Co i el Fe; així, les roques ultramàfiques són altes en Co (175 ppm), i les àcides, baixes (5 ppm). Gairebé tots els materials sedimentaris són pobres en Co, inferiors al clarke. El metall és beneficiat a partir dels minerals de Cu i Ni, dels sulfurs, principalment. Ió +2 de radi 0,72 en coordinació 6 que substitueix el Fe en molts minerals silicatats i d’altres elements en els sulfurs (Cu, Zn) i carbonats (Ca). Fonamentalment és sideròfil, presenta tendències calcòfiles i litòfiles. Es concentra als primers sòlids cristal·litzats dels magmes, i als ambients sedimentaris sulfurosos i reductors. És compatible amb tots els tipus de magmes. La mobilitat és molt baixa en medis de neutres a alcalins i reductors, i és mitjana en els oxidants i àcids. És molt adsorbit pels òxids de Fe i Mn. És molt escàs a les aigües naturals; a l’oceà només n’hi ha 0,4 ppb, i el temps de residència és de 3 · 104 a. És essencial per als éssers vius superiors com a oligoelement.
en cobalt
es cobalto
fr cobalt

cobalt m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en cobalt subst.

, Co
cobalt m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
Element metàl·lic pertanyent al grup VIII b de la taula periòdica, blanc, dúctil, mal·leable i ferromagnètic; actua amb valències 2 i 3, sobretot. El seu nombre atòmic és 27, la massa atòmica 58,93 i el símbol Co. Fou descobert el 1735 per Georg Brandt. Hom el troba en la natura en diversos minerals, com l’esmaltina, la cobaltita i la linneïta, dels quals és molt difícil d’extreure. D’això i del fet que aquests minerals contenen també arsènic, que desprèn vapors tòxics, li ve el nom. És emprat per a obtenir alguns aliatges especials, dels quals augmenta la duresa i la resistència a la corrosió (per a eines de tall, per a cambres de combustió, etc.), o als quals proporciona interessants propietats magnètiques (ferrocobalt). També és emprat per a la preparació de pintures, pigments i esmalts. És un oligoelement necessari per a la vida cel·lular i entra en la composició de la cianocobalamina. El clorur de cobalt (CoCl2) és un compost en forma de lamel·les de color blau pàl·lid, força higroscòpiques, que són emprades en higròmetres com a indicador d’humitat i d’aigua. Havia estat emprat en el tractament d’algunes anèmies refractàries.
de Kobalt
en cobalt
es cobalto
fr cobalt
it cobalto

cobalt m.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Element químic metàl·lic blanc, dúctil i manejable, que s’empra en aliatges, pintures, esmalts, etc. (símbol, Co; nombre atòmic, 27; pes atòmic, 58,93). El cobalt és tòxic per inhalació prolongada i pot causar el desenvolupament d’un quadre de fibrosi pulmonar.
en cobalt subst.
es cobalto m.
fr cobalt m.