Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurefamĂ­lia (CINZ)
 zoologia
veurefamĂ­lia (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veurefamĂ­lia (DEM)
 biologia
veurefamĂ­lia (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurefamĂ­lia (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
veurefamĂ­lia1 (DJC)
 història del dret
veurefamĂ­lia (DCA)
 biologia
veurefamĂ­lia2 (DJC)
 dret civil
Cerca famĂ­lia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

famĂ­lia f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
1. Categoria del nivell famĂ­lia, situada entre la superfamĂ­lia i la subfamĂ­lia.
2. TĂ xon de la categoria de famĂ­lia.
V. t.: nom de famĂ­lia c. nom. m.
en family subst.

famĂ­lia f.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Categoria taxonòmica compresa entre el gènere i l’ordre.
en family
es familia
fr famille

famĂ­lia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Categoria taxonòmica dels regnes animal i vegetal situada entre el gènere i l’ordre.
de Familie
en family
es familia
fr famille
it familia

famĂ­lia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Unitat biològica i social formada per un grup d’individus lligats entre ells per relacions de consanguinitat i d’afinitat.
de Familie
en family
es familia
fr famille
it familia

famĂ­lia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
Agrupament de proteïnes que mostren una homologia estructural molt alta en la seva seqüència. Per poder parlar de la família en sentit estricte, les proteïnes que la formen han de mantenir una similitud superior al 50 % en la seva seqüència. Si la similitud és inferior al 50 %, aleshores es parla de superfamília.
de Familie
en family
es familia
fr famille
it familia

famĂ­lia1 f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Conjunt de persones que formaven part d’una casa, on vivien sota l’autoritat d’un cap, que era el pare de família.
es familia

famĂ­lia f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Categoria taxonòmica situada entre l’ordre i el gènere.
en family subst.
es familia f.
fr famille f.

famĂ­lia2 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Conjunt de persones unides per l’afecte, el matrimoni o la filiació que viuen juntes i posen en comú llurs recursos econòmics.
es familia