Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veuregaleria (VOCFOR)
 plagues: insectes i altres animals
veuregaleria (DMCSC)
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veuregaleria1 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veuregaleria (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuregaleria2 (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veuregaleria3 (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
Cerca galeria a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

galeria f.
Vocabulari forestal
plagues: insectes i altres animals

galeria f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Cavitat de forma tubular (de vegades ramificada) resultat de les activitats excavadores de la macrofauna (cucs de terra, insectes, petits rosegadors, entre d’altres) o del creixement d’arrels.
V.: biopor m., bioturbació f.
en channel
es galería
fr galerie
gl galería
pt galeria

galeria1 f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. Camí subterrani a través d’una roca, d’una muntanya, generalment horitzontal.
2. Camí subterrani, horitzontal o poc inclinat, excavat en una roca, en una muntanya, per a donar accés i permetre l’explotació d’una substància mineral (carbó, filó metàl·lic, sal, etc.) o per a donar accés a una captació d’aigua; generalment de secció trapezial o cilíndrica (si s’ha fet a mà o amb una perforadora mecànica).
en gallery
es galería
fr galerie

galeria f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Buit de forma cilíndrica derivat de l’activitat de la macrofauna del sòl (cucs de terra, insectes, petits rosegadors, etc.) o del pas d’arrels i arreletes.
en gallery
es galería
fr galerie

galeria2 f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Cavitat càrstica subterrània, de desenvolupament longitudinal i transversal molt irregular, amb constriccions i dilatacions grans, que formen les sales o cambres càrstiques, i conductes menors, els corredors, amb ramificacions i diverticles, túnels i atzucacs; són tipologies que depenen de l’alimentació i la circulació de l’aigua, que la pot envair parcialment o total, a pressió o amb escorriment parcial.
en gallery
es galería
fr galerie

galeria3 f.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Traça orgànica d’excavació o de perforació predominantment horitzontal dins un sediment.
en gallery, tunnel
es galería
fr galerie