Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veuremena (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veuremena (ATGC)
 geografia
veuremena (DCA)
 geologia
veuremena (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca mena a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mena f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Associació de minerals que conté substàncies útils en un percentatge suficient per a justificar l’aprofitament d’un o més metalls. En són exclosos els materials de la construcció i els combustibles.
en ore
es mena
fr minerai

mena f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Formació mineral de la qual es pot obtenir un metall.

mena f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Mineral o associació de minerals (llevat dels materials de construcció i els combustibles) que és utilitzat com a primera matèria per a extreure’n algun metall, en quantitat suficient per a obtenir-ne un benefici econòmic.
V. t.: ganga f.
en ore subst.
es mena f.
fr minerai m.

mena f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mineral o associació de minerals utilitzables com a matèria primera per a extreure metalls, poden ser òxids, sulfurs, silicats, entre altres (s’exclouen els materials per a la construcció i els combustibles). El valor d’un jaciment depèn de la quantitat i de la qualitat de la mena, de manera que la consideració de mena canvia amb el temps, per les millores tècniques, els avenços en el transport i altres factors que influeixen en la possibilitat d’una explotació profitosa. El contingut mínim de metall en una mena perquè resulti econòmica l’explotació s’anomena contingut crític. La mena s’extreu acompanyada de la ganga de la qual se separa per procediments metal·lúrgics. Per exemple, la bauxita és l’única mena comercial de l’alumini.
V. t.: bauxita f., ganga f.
en ore, orestone
es mena
fr minerai