Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureobi (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veureobi1 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureobi (ATGC)
 geografia
veureobi (DRAMAD)
 ramaderia
veureobi2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 glacialisme i periglacialisme
Cerca obi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

obi m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits

obi1 m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Dispositiu per a fer l’elutriació de les partícules minerals pesants (per ex., palletes d’or) de sediments com la sorra, el llot o el fang, consistent en un obi inclinat (de fusta, metall) per on circula l’aigua barrejada amb el sediment que s’ha de rentar, el qual té el fons recobert amb un mantell de teixit bast de cotó, on queden retingudes per adherència les partícules del mineral valuós.
en strake

obi m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Vall en forma d’obi; vall glacial.

obi m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Recipient emprat com a menjadora o abeurador per al bestiar.
Sin.: cóm m., gobi m., grípia f.
es dornajo m., gamella f.

obi2 m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
glacialisme i periglacialisme
Vall en forma de U.
Sin. vulg.: coma1 f.
es artesa
fr auge