Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureos (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureos (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veureos (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veureos (EFCH)
 anatomia: estructura i funció del cos humà
veureos1 (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureos (NOV)
 enginyeria
veureOs2 (DGEOL)
 geoquímica
Cerca os a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

os m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Boca, obertura, orifici. Emprat en algunes expressions com os externum (o internum) uterí, orifici inferior (o superior) del coll de l’úter.

os m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Teixit ossi, teixit connectiu de notable elasticitat i duresa, que en els vertebrats efectua la funció de sosteniment del cos, la de protecció d’alguns òrgans (cervell, cor, pulmons) i la de possibilitar el moviment (a tall de palanques mogudes pels músculs).
Vegeu Taula dels ossos.
de Knochen
en bone
es hueso
fr os
it osso

os m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Cadascuna de les peces que formen l’esquelet de la major part dels vertebrats. El nombre total d’ossos en l’espècie humana és de 208, excepció feta dels supernumeraris i els sesamoides. br/>Vegeu Taula dels ossos.
de Knochen
en bone
es hueso
fr os
it osso

os m.
Estructura i funció del cos humà
anatomia: estructura i funció del cos humà
en bone subst.
es hueso m.

os1 [de] m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Esker.
es os
fr ôs

os m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 29 de la segona sèrie.

Os2 m.
Diccionari de geologia
geoquímica
Símbol químic de l’osmi1.