Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureprotocol (DEM)
 conceptes generals i de suport
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureprotocol (DEM)
 conceptes generals i de suport
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureprotocol1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret notarial
veureprotocol (LBICA)
 internet
veureprotocol2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureprotocol3 (DJC)
 dret
veureprotocol4 (DJC)
 dret
Cerca protocol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

protocol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Pla precís i detallat per a l’estudi d’un problema biomèdic o per al tractament d’una determinada malaltia.

protocol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Relació escrita que hom fa d’un cas patològic, d’una anàlisi, d’una autòpsia, sovint amb finalitat medicolegal.

protocol1 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret notarial
Protocol notarial2.
Sin. pref.: protocol notarial2 c. nom. m.
es protocolo

protocol m.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en protocol subst.

protocol2 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document on es recullen les resolucions d’un congrés o d’una conferència diplomàtica.
es protocolo

protocol3 m.
Diccionari jurídic
dret
Memoràndum preliminar de les discussions i de les resolucions preses, que serveixen de base a una convenció, a un tractat o a determinats convenis internacionals.
es protocolo

protocol4 m.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de regles que cal observar pel que fa a l’etiqueta, les presidències i altres convencions socials en les cerimònies i en les relacions oficials.
es protocolo