Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veurerebutjar (CINZ)
 zoologia
veurerebutjar1 (DJC)
 dret
veurerebutjar (NOV)
 enginyeria
veurerebutjar2 (DJC)
 dret processal
Cerca rebutjar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

rebutjar v. tr.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
1. Eliminar, d'acord amb les disposicions del Codi i, en el cas d'un nom, amb criteri taxonòmic, una obra amb vista a la nomenclatura zoològica.
2. Eliminar, d'acord amb les disposicions del Codi i, en el cas d'un nom, amb criteri taxonòmic, un nom a favor d'un altre nom.
V. t.: suprimir v. tr.
en to reject v.

rebutjar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Algú, no acceptar {alguna cosa} perquè la considera indigna de ser acceptada.
Ex.: El Departament de Justícia ha rebutjat la meitat de les sol·licituds que s’han presentat per a la subvenció de cursos i màsters en matèria de dret. El Govern ha rebutjat la proposta de l’oposició de fer un ple extraordinari per a tractar la qüestió.
es rechazar, rehusar

rebutjar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 18 de la quarta sèrie.

rebutjar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Una de les parts litigants, al·legar algun motiu legal perquè no intervingui en el procés {un testimoni o un membre del jurat}.
Ex.: El lletrat rebutjà el testimoni del marit de l’acusada.
es tachar