Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veuretítol (AQQ)
 química
veuretítol (DEM)
 química
veuretítol (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 immunologia
 investigació, metodologia i estadística
 química
veuretítol1 (DJC)
 dret
veuretítol2 (DJC)
 dret
veuretítol3 (DJC)
 dret
veuretítol4 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veuretítol5 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
Cerca títol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

títol m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Mesura de la concentració, generalment definit com la quantitat de mil·ligrams del reactiu B que reacciona amb 1 mL del reactiu A. Considerem una solució de AgNO3 amb un títol d’1,28 mg de NaCl per mL de AgNO3. La reacció és Ag+ + Cl → AgCl(s). Com que 1,28 mg de NaCl = 2,19 × 10−5 mol, la concentració de Ag+ és 2,19 × 10−5 mol/mL = 0,021 9 m. La mateixa solució de AgNO3 té un títol de 0,993 mg de KH2PO4, ja que 3 mols de Ag+ reaccionen amb 1 mol de PO43− (per a precipitar Ag3PO4), i 0,993 mg de KH2PO4 equivalen a 1/3 (2,19 × 10−5 mol).
en titer subst.

títol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Relació entre la massa d’una substància en solució i el volum o el pes de la solució o, també, del solvent.
de Titer
en titer
es título
fr titre
it titolo

títol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
immunologia
investigació, metodologia i estadística
química
Quantitat d’una substància que es requereix per a produir una reacció amb un determinat volum o quantitat d’una altra substància.
de Titer
en titer
es título
fr titre
it titolo

títol1 m.
Diccionari jurídic
dret
Designació distintiva d’una obra escrita o impresa, que es posa al començament i, quan es tracta d’un llibre sobre la coberta, a la primera pàgina o al llom.
es título

títol2 m.
Diccionari jurídic
dret
Encapçalament d’un capítol o divisió qualsevol amb què se’n designa el contingut.
Ex.: El títol de la secció d’esports del diari.
es título

títol3 m.
Diccionari jurídic
dret
Allò que estableix el dret d’algú a una distinció honorífica.
Ex.: El rei li conferí un títol de noblesa.
es título

títol4 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document expedit per a l’exercici d’una professió a favor de la persona que n’ha cursat els estudis corresponents.
Ex.: Tenir el títol d’advocat.
es título

títol5 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document que estableix un dret o que fa fe d’un crèdit envers l’Estat o una societat comercial.
Ex.: Títol de propietat. Un títol de renda.
es título