Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurevalor (DGEOL)
 geologia general
veurevalor (DEM)
 conceptes generals i de suport
 salut mental
veurevalor (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 conceptes generals i de suport
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurevalor (COFI)
 comptabilitat
veurevalor (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veurevalor1 (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veurevalor2 (VOCFOR)
 generalitats
Cerca valor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

valor m.
Diccionari de geologia
geologia general
Segona variable simple de la notació de Munsell, que defineix la variació d’una gamma o tinta quan es passa del fosc (0, valor més baix) al més clar (10, valor més alt); es tracta, doncs, d’un component gris més o menys fort.
Sin.: lluminositat f.
V. t.: carta de colors de Munsell f.
en value
es luminosidad, valor
fr luminosité, valeur

valor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
salut mental
Qualitat o conjunt de qualitats que fan que una persona o una cosa sigui preuada valgui.
de Wert
en value
es valor
fr valeur
it valore

valor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
conceptes generals i de suport
tècniques diagnòstiques i de tractament
Expressió quantitativa, numèrica, d’una avaluació.
de Wert
en value
es valor
fr valeur
it valore

valor m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en value subst.
es valor m.

valor m. o f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en time value subst., value subst.
es valor m.

valor1 m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. compl.: vàlua f.
en value subst.
es valor m.
fr valeur f.

valor2 m.
Vocabulari forestal
generalitats
fr valeur f.