Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 18 (171 registres)
veureabandonament d’animals (DJC)
 dret penal
veureablaniment (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureablaniment (DCA)
 química
veureaixecament planimètric (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veureamb ànim de lucre1 (DJC)
 dret
veureamb ànim de lucre2 (DJC)
 dret
veureangor animi (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 angiologia
 cardiologia
 salut mental
veureànim de lucre (DJC)
 dret penal
veureanima (DEM)
 psicologia
veureànima1 (VOCFOR)
 altres màquines
Cerca ànim a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abandonament d’animals c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: maltractament d’animals c. nom. m.

ablaniment m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Transformació d’una roca coherent per efecte de la meteorització en detrits que poden ésser mobilitzats pels agents de transport.
en loosening
es reblandecimiento
fr ameublissement

ablaniment m.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Acció de disminuir la duresa de l’aigua.
Sin. compl.: descalcificació f.
V. t.: desmineralització f.
en softening subst., water softening subst.
es ablandamiento m.
fr adoucissement m.

aixecament planimètric c. nom. m.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics

amb ànim de lucre1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb finalitat de lucre1.
Ex.: Tot i ser una empresa que treballa amb ànim de lucre, contínuament busca voluntaris per a reduir despeses.
Sin. pref.: amb finalitat de lucre1 loc. adv.
es con ánimo de lucro

amb ànim de lucre2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Amb finalitat de lucre2.
Ex.: L’intercanvi d’arxius a la xarxa no és il·legal; sí ho és, però, si s’intercanvien amb ànim de lucre.
Sin. pref.: amb finalitat de lucre2 loc. adj.
es con ánimo de lucro

angor animi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
angiologia
cardiologia
salut mental
Sensació angoixosa de mort imminent que es presenta en l’angina de pit.

ànim de lucre c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Intenció d’obtenir alguna mena de benefici econòmic.
es ánimo de lucro

anima f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
En la psicologia de Jung, l’ésser interior de l’individu, per oposició a la cara que presenta al món (persona) i també l’arquetip de la psique masculina que representa la seva feminitat inconscient.

ànima1 f.
Vocabulari forestal
altres màquines
es alma f.