Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veuredelicte contra la intimitat (DJC)
 dret penal
veuredret a la intimitat (DJC)
 dret constitucional
veurefibroplĂ sia de la Ă­ntima (DEM)
 angiologia
veureĂ­ntim | Ă­ntima (NOV)
 enginyeria
veureĂ­ntim -a (DEM)
 angiologia
 conceptes generals i de suport
veureintimal (DEM)
 angiologia
 conceptes generals i de suport
veureintimar1 (DJC)
 dret
veureintimar (NOV)
 enginyeria
veureintimar2 (DJC)
 dret
veureintimatori | intimatòria (DJC)
 dret
Cerca Ă­ntim a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

delicte contra la intimitat c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Delicte que atempta contra l’àmbit privat d’una persona, tant físic com personal.
es delito contra la intimidad

dret a la intimitat c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret constitucional
Dret fonamental recollit per la Constitució espanyola que protegeix l’esfera íntima i personal dels ciutadans.
V. t.: delicte contra la intimitat c. nom. m.
es derecho a la intimidad

fibroplĂ sia de la Ă­ntima f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
Vegeu displĂ sia fibromuscular.

Ă­ntim | Ă­ntima adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 97 de la segona sèrie.

Ă­ntim -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
conceptes generals i de suport
Dit de la més interna de les capes d’un vas sanguini.

intimal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
conceptes generals i de suport
Relatiu o pertanyent a l’íntima.

intimar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer saber o notificar {alguna cosa}.
Ex.: El president intimĂ  la decisiĂł del consell.
Sin. compl.: entimar1 v. tr.
es intimar

intimar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 97 de la segona sèrie.

intimar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Ordenar autoritĂ riament {a algĂş} de fer alguna cosa.
Ex.: La jutgessa va intimar el testimoni a lliurar la documentació que li havia estat demanada. El mosso va intimar el sospitós d’entregar-se.
Sin. compl.: entimar2 v. tr.
es intimar

intimatori | intimatòria adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb què hom intima algun decret o alguna ordre.
Ex.: Ha rebut una ordre de pagament amb carĂ cter intimatori.
es intimatorio | intimatoria