Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurea cobert de (DJC)
 dret
veureconreu sota coberta (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureestructura d’una coberta edàfica (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureresposta coberta (VPCA)
veuresobrecàrrega cobertora (DCA)
 geologia
Cerca a cobert a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a cobert de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Protegit o emparat contra alguna cosa.
Ex.: La policia s’atrinxerà a cobert del foc dels franctiradors.
es a cubierto de

conreu sota coberta c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema de conreu de conservació que consisteix a deixar els residus de la collita anterior a la superfície del sòl com a encoixinament i a realitzar treballs subsuperficials de la terra amb eines de treball vertical, com ara cultivadors amb reixa d’oreneta (coneguts també com d’ala ampla), grades de disc o barres birbadores, de manera que no afectin la coberta d’encoixinament.
V.: treball de conservació c. nom. m., mulch m., encoixinament m.
en mulch-till, mulch tillage
es laboreo bajo cubierta
fr labour sous mulch
gl labranza baixo cuberta
pt preparo do solo com cobertura

estructura d’una coberta edàfica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Organització espacial de la coberta edàfica que, en l’enfocament de V. M. Fridland, es compon de quatre nivells:
1) Primer nivell: correspon a les superfícies edàfiques elementals, caracteritzades per una composició, una gènesi i un desenvolupament únics del sòl (individu sòl, que equival a un polipèdon).
2) Segon nivell: correspon a les microestructures i a les mesoestructures derivades en la majoria dels casos de les formes del relleu; es caracteritzen per una composició amb diversos elements (diverses superfícies edàfiques elementals), una estructura geneticogeomètrica definida i una història única.
3) Tercer nivell: implica les regions i els sectors, sense que amb prou feines hi hagi relacions genètiques entre els components; l’estructura geològica i els trets geomorfològics són els factors més importants de l’existència d’aquests conjunts a la coberta edàfica.
4) Quart nivell: consisteix en províncies, zones, subzones i àrees, el caràcter essencial de les quals està determinat únicament per la composició de la coberta edàfica, amb una estructura i una història de cada unitat que poden ser molt diferents unes de les altres; el factor predominant en aquest darrer nivell en la diferenciació de sòls és el clima.
V. t.: coberta edàfica c. nom. f., polipèdon m.
en soil mantle structure
es estructura de una cubierta edáfica
fr structure de la couverture pédologique
gl estrutura dunha cuberta edáfica

resposta coberta c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en covert response subst.

sobrecàrrega cobertora f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Material com el sòl, les roques, etc., que es troba damunt els dipòsits minerals i que cal extreure per tal d’explotar aquests dipòsits. En les mines a cel obert és bàsic no barrejar el sòl amb la resta de materials i conservar-lo a part per tal d’utilitzar-lo en la restauració posterior del territori afectat.
en overburden subst.
es sobrecarga f., sobrecapa f., cubierta f.
fr stériles terrain de recouvrement m.