Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurea escar (VOCFOR)
 generalitats
veurea escar (DJC)
 dret
veurea escara (DJC)
 dret
veurea escarada (DJC)
 dret
veureangina escarlatinosa (DEM)
 otorinolaringologia
 semiologia
veureantitoxina escarlatinosa (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 immunologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureeritema escarlatiniforme (DEM)
 dermatologia
 semiologia
veuremiliària escarlatinosa (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
veureventosa escarificada (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca a escar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a escar loc. adv.
Vocabulari forestal
generalitats
Sin. pref.: a preu fet loc. adv.

a escar loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A preu fet1.
Ex.: Preferia treballar a escar.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

a escara loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A preu fet1.
Ex.: Antigament, es treballava molt a escara.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

a escarada loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A preu fet1.
Ex.: Els primers mesos de treballar a l’empresa cobrava a escarada.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

angina escarlatinosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
semiologia
Faringoamigdalitis que es presenta, a vegades, en el curs de l’escarlatina, associada amb un aspecte peculiar de la llengua, blanca al centre i vermella a les vores i la punta.
Sin. compl.: malaltia de Fothergill

antitoxina escarlatinosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
immunologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Suspensió d’anticossos procedents de sèrums d’animals immunitzats amb l’estreptococ β-hemolític, productor de l’escarlatina.

eritema escarlatiniforme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
semiologia
Erupció maculosa acompanyada d’una simptomatologia general insignificant i seguida de descamació.

miliària escarlatinosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Vesícula petita de les lesions inflamatòries intenses de l’escarlatina.

ventosa escarificada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
tècniques diagnòstiques i de tractament
Ventosa que hom aplica, amb prèvia escarificació de la pell, per tal de provocar una sagnia local abundant.
Sin. compl.: ventosa humida, ventosa tallada
en wet cup