Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureabdomen (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureabdomen (OSART)
 ossos: parts del cos
veureabdomen agut (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 gastroenterologia
 semiologia
veureabdomen de tauler d’escacs (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veureabdomen distès (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veureabdomen pèndul (DEM)
 gastroenterologia
 malalties i síndromes
 Ã²rgans i sistemes
veureabdomen protuberant (DEM)
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
veureabdomen quirúrgic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 cirurgia
 gastroenterologia
 malalties i síndromes
veurebeina aponeuròtica del recte major de l’abdomen (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureintersecció tendinosa dels rectes de l’abdomen (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
Cerca abdomen a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abdomen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Part de l’organisme humà que, juntament amb el tòrax, forma el tronc de la persona. La part anterior i lateral de l’abdomen és constituïda per les parets abdominals (músculs, aponeurosis i pell). Topogràficament es divideix en sectors anomenats epigastri, hipocondri dret i esquerre, fossa ilíaca dreta i esquerra i hipogastri. La part superior limita per fora amb la vora costal, i per dins, amb els pulmons i el cor mitjançant el diafragma. Al centre de la cara externa de la paret anterior de l’abdomen hi ha el llombrígol, restes cicatricials del cordó umbilical. La part inferior ve limitada pel pubis i els engonals. La paret interior és enterament folrada per una membrana serosa anomenada peritoneu (peritoneu parietal), de manera que l’abdomen constitueix una autèntica cavitat (cavitat abdominal), separada de la cavitat toràcica pel múscul diafragma. La mateixa membrana recobreix els òrgans intraperitoneals: fetge, melsa, estómac, intestins, ovaris, úter (peritoneu visceral). Els òrgans retroperitoneals (pàncrees, ronyons, càpsules suprarenals, aorta abdominal, vena cava inferior) són recoberts en llur cara anterior pel peritoneu parietal posterior.
de Abdomen
en abdomen
es abdomen
fr abdomen
it addome

abdomen m.
Ossos i articulacions
ossos: parts del cos
en abdomen subst.
es abdomen m.
la abdomen

abdomen agut m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
gastroenterologia
semiologia
Quadre clínic d’origen abdominal, d’etiologia diversa, caracteritzat per un dolor abdominal d’aparició ràpida. S’acompanya generalment de nàusees, vòmits, tancament intestinal, contractura muscular abdominal, distensió abdominal, febre, taquicàrdia, hipotensió arterial i, fins i tot, xoc. Hom distingeix entre l’abdomen agut quirúrgic, que requereix una intervenció quirúrgica urgent (apendicitis, perforació gàstrica duodenal o intestinal, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, oclusió intestinal, trombosi o embòlia mesentèrica, etc.) i l’abdomen agut mèdic (crisi addisoniana, diabetis, etc.).

abdomen de tauler d’escacs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Abdomen que presenta a la percussió zones de matitat alternades amb zones de timpanisme que no són alterades pels canvis de positura; és degut a la presència de líquid no lliure a la cavitat peritoneal.

abdomen distès m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Protrusió exagerada de la paret abdominal deguda a una acumulació de gasos o de líquid intraabdominal.

abdomen pèndul m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
malalties i síndromes
òrgans i sistemes
Abdomen en què les parets abdominals estan notablement relaxades, de tal manera que pengen com un davantal per davant l’hipogastri.

abdomen protuberant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
òrgans i sistemes
semiologia
Abdomen anormalment convex degut a l’acumulació de greix subcutani, a una hipotonia muscular de la paret o a un augment del contingut abdominal.

abdomen quirúrgic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
cirurgia
gastroenterologia
malalties i síndromes
Abdomen agut que requereix una intervenció quirúrgica.

beina aponeuròtica del recte major de l’abdomen f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Coberta aponeuròtica robusta del múscul recte major de l’abdomen, formada per les aponeurosis anteriors dels oblics i del transvers de l’abdomen. El full anterior cobreix la totalitat del múscul i la posterior només els dos terços superiors i la seva vora inferior constitueix la línia semicircular.
Sin. compl.: beina del recte

intersecció tendinosa dels rectes de l’abdomen f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Intersecció tendinosa que, en forma de tres o més bandes, travessa la cara frontal dels rectes abdominals i els fusiona amb la capa anterior de llur aponeurosi.