Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureabocament (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureabocament (DEM)
 cirurgia
veureabocament (DEM)
 angiologia
 √≤rgans i sistemes
veureabocament1 (VOCFOR)
 materials, eines i m√†quines
veureabocament (DCA)
 residus
veureabocament2 (VOCFOR)
 pesca continental
veureabocament al mar (DCA)
 residus
veureabocament controlat (DCA)
 residus
veureabocament de terra a mar (DCA)
 residus
veureabocament en el terreny (DCA)
 residus
Cerca abocament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abocament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’abocar.
de Einm√ľndung
en abouchement
es abocamiento
fr abouchement
it abboccamento

abocament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Anastomosi quir√ļrgica de les obertures de dues cavitats o conductes d‚Äôigual o diferent natura.
de Einm√ľndung
en abouchement
es abocamiento
fr abouchement
it abboccamento

abocament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Lloc on un vas o conducte desemboca en un altre de més gran.
de Einm√ľndung
en abouchement
es abocamiento
fr abouchement
it abboccamento

abocament1 m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
es vertido (de hormigón) m.

abocament m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Dipòsit de residus al medi o a una infraestructura destinada a tractar-los o a contenir-los.
Sin. compl.: deposició1 f.
en disposal subst., dump subst., dumping subst.
es vertido m.
fr décharge f.

abocament2 m.
Vocabulari forestal
pesca continental

abocament al mar m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocament regulat pel Conveni de Londres i el Conveni d’Oslo mitjançant una llista de substàncies prohibides, com ara compostos orgànics halogenats, mercuri, hidrocarburs, etc.
en sea-spilling subst.
es vertido al mar m.
fr décharge en mer f.

abocament controlat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocament realitzat seguint uns procediments tècnics i una normativa determinats.
Sin. compl.: deposició controlada f.
en controlled dumping subst.
es vertido controlado m.
fr décharge controlée f.

abocament de terra a mar m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocament, directe o indirecte, per mitjà de l’activitat humana, al medi marí que pot perjudicar la vida o els usos legítims dels mars.
en land to sea disposal subst.
es vertido de tierra a mar m.
fr déversement à la mer m.

abocament en el terreny m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocament sobre un terreny que no té per objectiu principal l’obtenció de productes agrícoles i silvícoles aprofitables.
en land discharge subst., land disposal subst.
es vertido en el terreno m.
fr évacuation terrestre f.