Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veureactuació (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veureactuació (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureactuació directa (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veureactuació en nom d’altri (DJC)
 dret penal
veureactuació externa (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureactuació externa (DEM)
 salut mental
veureactuació indirecta (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veureactuació mediambiental (COFI)
 comptabilitat
veureactuacions (VOCFOR)
 generalitats
veureactuacions (DJC)
 dret
Cerca actuació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actuació f.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans

actuació f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en performance subst.
es actuación f.
fr performance f.

actuació directa c. nom. f.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans

actuació en nom d’altri c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Intervenció en què un subjecte que no compleix les condicions i les qualitats necessàries per a la comissió d’un tipus delictiu concret obra en lloc d’una altra persona que no actua i que compleix les condicions i les qualitats necessàries per a la comissió.
es actuación en nombre de otro

actuació externa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
En la psicoanàlisi, acció, sovint impulsiva, deslligada de les motivacions habituals del subjecte. Apareix sota pressió de l’inconscient reprimit i pren sovint una forma autoagressiva o heteroagressiva. Es pot donar durant la relació psicoanalítica, i aleshores forma part de la transferència, però pot produir-se també en les relacions socials normals.
en acting out

actuació externa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Pas impulsiu d’una representació mental a un acte.
en acting out

actuació indirecta c. nom. f.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans

actuació mediambiental f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en environmental action subst.
es actuación medioambiental f.

actuacions f. pl.
Vocabulari forestal
generalitats

actuacions f. pl.
Diccionari jurídic
dret
Diligències d’un procediment judicial o administratiu.
es actuación