Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veureamiloïdosi cutània macular (DEM)
 anatomia patològica
 bioquímica i biologia molecular
 dermatologia
 malalties i síndromes
veureaneurisma sacular (DEM)
 angiologia
 semiologia
veureatròfia macular secundària (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 malalties i síndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
veureciutat tentacular (ATGC)
 geografia
veureconducte sacular (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veuredegeneració macular (DEM)
 anatomia patològica
 oftalmologia
veuredegeneració macular pseudoinflamatòria familiar (DEM)
 anatomia patològica
 genètica
 malalties i síndromes
 oftalmologia
veuredistròfia corneal macular (DEM)
 genètica
 malalties i síndromes
 oftalmologia
veureejacular (DEM)
 conceptes generals i de suport
 urologia
veureejacular (DEM)
 urologia
Cerca acular a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amiloïdosi cutània macular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
bioquímica i biologia molecular
dermatologia
malalties i síndromes
Forma d’amiloïdosi cutània localitzada caracteritzada per la presència de màcules fosques, moderadament pruents, localitzades típicament entre els omòplats i també als braços, les mamelles, les natges i les canyelles, que s’observa més freqüentment en persones d’ascendència hispanoamericana i pell fosca. Probablement és deguda al dipòsit pericol·lagènic d’amiloide AK.
Sin. compl.: amiloïdosi interscapular

aneurisma sacular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
semiologia
Aneurisma de creixement excèntric, a partir d’una zona lateral de l’artèria. Dóna lloc, per tant, a un sac aneurismàtic lateral.

atròfia macular secundària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i síndromes
microbiologia i patologia infecciosa
Atròfia cutània que es produeix després de sifílides, xarampió, lupus eritematós, lepra, sarcoïdosi, xantoma tuberós, etc. Pot associar-se amb l’acrodermatitis crònica atròfica.
Sin. compl.: atrofodèrmia maculada

ciutat tentacular c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Concentració urbana la influència directa de la qual, gràcies als moderns serveis de transport, es manifesta en altres concentracions properes; tendeix a formar, de fet, un tot urbà.

conducte sacular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Conducte estret del laberint membranós que uneix el sàcul amb el conducte endolimfàtic.

degeneració macular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
oftalmologia
Alteració degenerativa de la màcula de la retina.

degeneració macular pseudoinflamatòria familiar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
genètica
malalties i síndromes
oftalmologia
Degeneració macular hereditària amb caràcter autosòmic dominant, que apareix durant la cinquena dècada de la vida, caracteritzada per la formació d’un escotoma central en un ull, seguida ràpidament del mateix fenomen en l’ull oposat.
Sin. compl.: degeneració macular de Sorsby, maculopatia pseudoinflamatòria familiar

distròfia corneal macular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
malalties i síndromes
oftalmologia
Distròfia hereditària de la còrnia transmesa amb caràcter autosòmic recessiu, que es presenta durant la primera o la segona dècada de la vida. Consisteix en opacitats maculars irregulars distribuïdes entre una nebulositat difusa de tota la còrnia.
Sin. compl.: distròfia corneal de Groenouw tipus II

ejacular v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
urologia
Expel·lir amb una certa força una secreció, especialment el semen.

ejacular v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
urologia
Expel·lir el semen.