Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureaddicció (VPCA)
 drogues, fàrmacs
veureaddicció (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 farmacologia
 neurologia
 psiquiatria
veureaddicció (DJC)
 dret
veuredrogoaddicció (DEM)
 salut mental
veuredrogoaddicció (DJC)
 dret penal
Cerca addicció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

addicció f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
drogues, fàrmacs
Terme documentat a Tobeña 1977.
en addiction subst.

addicció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
neurologia
psiquiatria
Estat de dependència fisiològica i psicològica a una substància o a una pràctica, més enllà del control voluntari.

addicció f.
Diccionari jurídic
dret
Adjudicació.
Sin. pref.: adjudicació f.
es adicción

drogoaddicció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Relació establerta entre un individu i una droga que fa que no pugui prescindir-ne sense un gran esforç. Aquesta relació s’estableix per l’ús repetit que el subjecte fa de la droga. La drogoaddicció es pot donar, tant amb substàncies que gaudeixen de mercat legal (alcohol, tabac, certs preparats farmacèutics, substàncies volàtils, etc.) com d’altres, el comerç i la circulació de les quals són il·legals (haixix, heroïna, cocaïna, etc.). Hom acostuma a diferenciar la dependència psíquica de la dependència física. La psíquica indica que el subjecte no pot desfer-se de la substància perquè se sent psicològicament reclamat per ella; i la física indica que l’organisme necessita el producte perquè el seu funcionament sigui normal. En aquest cas la manca d’administració de la droga produeix la síndrome d’abstinència, que consisteix en dolors, sudoracions, febre, diarrea, convulsions, etc.
Sin. compl.: drogodependència

drogoaddicció f.
Diccionari jurídic
dret penal
Dependència d’un subjecte a una droga.
Sin. compl.: drogodependència f., toxicomania f.
V. t.: síndrome d’abstinència c. nom. f.
es drogadicción, drogodependencia, toxicomanía