Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureaddicional (DJC)
 dret
veureaddicional (DPF)
 transport ferroviari
veuredisposició addicional (DJC)
 dret públic
veurelínies addicionals (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veureservei de tarifació addicional (DJC)
 dret mercantil
veuretarificació addicional (DJC)
 dret mercantil
veurevàlvula d’aire addicional (TTAUTO)
 injecció electrònica de gasolina
veurevàlvula d’aire addicional (VOCAUTO)
Cerca addicional a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

addicional adj.
Diccionari jurídic
dret
Que s’ha afegit o que constitueix una addició.
Ex.: La disposició addicional del Decret 132/2001 determina que els preceptes d’aquesta norma són aplicables als centres sostinguts amb fons públics als quals el Departament d’Ensenyament hagi autoritzat plans estratègics abans de l’entrada en vigor del Decret.
es adicional

addicional adj. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del tren que serveix per complementar la capacitat d’un altre que ha resultat insuficient.
es adicional
fr supplémentaire

disposició addicional c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Disposició que complementa el text normatiu amb informació que no escau incloure en l’articulat principal ni en cap altra disposició.
V. t.: disposició derogatòria c. nom. f., disposició final c. nom. f., disposició transitòria c. nom. f.
es disposición adicional

línies addicionals f. pl.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en ledger lines subst. pl.
es líneas adicionales f. pl.

servei de tarifació addicional c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Servei de la xarxa telefònica que comporta per als abonats un cost addicional al preu de la trucada.
es servicio de tarificación adicional

tarificació addicional c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: servei de tarifació addicional c. nom. m.

vàlvula d’aire addicional c. nom. f.
Terminologia tècnica d’automoció
injecció electrònica de gasolina
Vegeu la figura 8.10.
V. t.: injecció electrònica multipunt c. nom. f.
en auxiliary air device subst.
es válvula de aire adicional c. nom. f.

vàlvula d’aire addicional c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en auxiliary air device subst.
es válvula de aire adicional c. nom. f.