Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureadhesiu (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
veureadhesiu (DEM)
 farmacologia
 material mèdic i ortopèdic
veureadhesiu dental (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
 traumatologia i ortopèdia
veureembenat adhesiu (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurelicor adhesiu (DEM)
 farmacologia
Cerca adhesiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adhesiu m.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
V.: cola f.

adhesiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
material mèdic i ortopèdic
Substància utilitzada en terapèutica per tal d’unir les vores d’una ferida, fixar una cura o preservar les superfícies corporals dels frecs d’elements externs. Els adhesius més coneguts són l’esparadrap i el col·lodió.

adhesiu dental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
traumatologia i ortopèdia
Qualsevol material que procuri la retenció de les pròtesis.

embenat adhesiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Embenat que hom fa amb una bena adhesiva.

licor adhesiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Solució de nitrat de cel·lulosa en acetona, que, en ésser aplicada damunt la pell, s’hi queda i forma una pel·lícula sòlida i oclusiva.