Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureadmetre (DJC)
 dret penal
veureadmetre (NOV)
 enginyeria
veureadmetre (DPF)
 transport ferroviari
veureadmetre a tràmit (DJC)
 dret
veureadmetre espera (DJC)
 dret
veureadmetre tensió (DPF)
 transport ferroviari
Cerca admetre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

admetre v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
El jutge o jutgessa o el tribunal, acceptar {una petició} durant el procés judicial.
Ex.: El jutge va admetre el recurs de cassació. S’ha admès la demanda a tràmit i s’ha assenyalat el dia per a l’acte de judici.
es admitir

admetre v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 51 de la segona sèrie.

admetre v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acceptar una mercaderia per al transport, un tren a la pròpia estació, etc.
es admitir

admetre a tràmit c. v.
Diccionari jurídic
dret
Donar entrada a un document o escrit, després d’haver comprovat que té les formes essencials requerides per a seguir el procediment.
Ex.: Van admetre a tràmit la demanda de divorci.
es admitir a trámite

admetre espera c. v.
Diccionari jurídic
dret
Tenir espera.
Ex.: Aquesta qüestió no admet espera; ho hem de solucionar al més aviat possible.
Sin. pref.: tenir espera c. v.
es admitir espera, tener espera

admetre tensió c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Estar un conductor, fíder, etc., en condicions correctes d’aïllament, de manera que puguin reenganxar els disjuntors que li donen tensió.