Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureconcentració màxima admissible (DCA)
 química
veuredosi màxima admissible (DCA)
 epidemiologia
veureesforç admissible (VOCFOR)
 càlcul d’estructures. resistència de materials
veurefatiga admissible (VOCFOR)
 càlcul d’estructures. resistència de materials
veureingesta diària admissible (DEM)
 farmacologia
 toxicologia
veureingesta diària admissible (DCA)
 biologia
veureingesta diària admissible condicional (DCA)
 biologia
veureingesta diària admissible incondicional (DCA)
 biologia
veureingesta diària admissible temporal (DCA)
 biologia
veurependent admissible de conreu (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
Cerca admissible a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concentració màxima admissible f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: MAC
química
Concentració màxima tolerable de substàncies contaminants en un medi durant un període de temps determinat. La concentració màxima admissible és un valor màxim sense risc per a la salut humana.
Sin. compl.: valor límit m.
en maximum allowable concentration subst., maximum permissible concentration subst.
es concentración máxima admisible f.
fr concentration maximale admissible f.

dosi màxima admissible f.
Diccionari de les ciències ambientals
epidemiologia
Concentració més elevada de contaminants que pot rebre un organisme sense patir alteracions.
Sin. compl.: dosi màxima permissible2 f.
en maximum permissible dose subst.
es dosis máxima admisible f.
fr dose maximale admissible f.

esforç admissible c. nom. m.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials

fatiga admissible c. nom. f.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials

ingesta diària admissible f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
toxicologia
Quantitat d’una substància química, expressada en mil·ligrams per quilogram de pes corporal i per dia, que pot ésser ingerida sense cap risc.

ingesta diària admissible f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: IDA
biologia
Quantitat d’una substància, expressada en mil·ligrams per quilograms de pes corporal i per dia, que pot ingerir un organisme sense cap risc apreciable sobre la seva salut.
V. t.: ingesta diària admissible condicional f., ingesta diària admissible incondicional f., ingesta diària admissible temporal f.
en acceptable daily intake subst.
es ingesta diaria admisible f., ingestión diaria admisible f.
fr dose journalière admissible f., ingestion journalière admissible f.

ingesta diària admissible condicional f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Ingesta diària admissible que es dóna en certs productes quan és preferible assumir-ne un cert risc.
en conditional acceptable daily intake subst.
es ingesta diaria admisible condicional f., ingestión diaria admisible condicional f.
fr dose journalière admissible conditionelle f., ingestion journalière admissible conditionelle f.

ingesta diària admissible incondicional f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Ingesta diària admissible que denota la innocuïtat absoluta del producte en la quantitat expressada.
en unconditional acceptable daily intake subst.
es ingesta diaria admisible incondicional f., ingestión diaria admisible f.
fr dose journalière admissible inconditionelle f., ingestion journalière admissible inconditionelle f.

ingesta diària admissible temporal f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Ingesta diària admissible que es reserva temporalment a certs productes quan falta informació per a determinar-ne la innocuïtat absoluta.
en temporary acceptable daily intake subst.
es ingesta diaria admisible temporal f., ingestión diaria admisible f.
fr dose journalière admissible temporaire f., ingestion journalière admissible temporaire f.

pendent admissible de conreu c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió