Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veureadquisició (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureadquisició (VPCA)
veureadquisició (DJC)
 dret
veureadquisició d’una propietat (DJC)
 dret civil
veureadquisició de l’herència (DJC)
 dret
veureadquisició de la propietat (DJC)
 dret civil
veureadquisició del llenguatge (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureadquisició fonològica (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureadquisició onerosa amb pacte de supervivència (DJC)
 dret civil
veurecorba acumulativa d'adquisició (VPCA)
Cerca adquisició a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adquisició f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

adquisició f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Galí 1933; Baguñà 1971; Boix 1974; Garcia 1974; Garau 1976; Garcia i col·lab. 1977; Tobeña 1977.
en acquisition subst.

adquisició f.
Diccionari jurídic
dret
Atribució a una persona d’una cosa, d’un dret o d’una obligació que abans no tenia.
es adquisición

adquisició d’una propietat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Possessió del dret de fruir i disposar d’una cosa amb les úniques limitacions que les lleis estableixen.
V. t.: propietat3 f.
es adquisición de una propiedad

adquisició de l’herència c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Acte jurídic pel qual qui és cridat en una herència fa seus els béns que li són assignats.
es adquisición de la herencia

adquisició de la propietat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Obtenció del dret real que atorga totes les facultats d’aprofitament i de disposició al seu titular.
es adquisición de la propiedad

adquisició del llenguatge f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en language acquisition subst., language development subst.
es adquisición del lenguaje f.
fr acquisition du langage f., développement du langage m.

adquisició fonològica f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en phonological acquisition subst.
es adquisición fonológica f.
fr acquisition phonologique f.

adquisició onerosa amb pacte de supervivència c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Adquisició realitzada conjuntament per tots dos cònjuges en la qual s’insereix un pacte pel qual el cònjuge supervivent esdevindrà titular únic de la totalitat del bé a la mort de l’altre.
es adquisición onerosa con pacto de supervivencia

corba acumulativa d'adquisició c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en acquisition cumulative curve subst.