Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureafecció (DEM)
 salut mental
veureafecció (DEM)
 salut mental
veureafecció (DEM)
 psicologia
veureafecció (FFFC)
 fisioteràpia
veureafecció (DJC)
 dret
veureafecció legitimària (DJC)
 dret
Cerca afecció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Terme general que implica un estat afectiu.
de Erkrantung
en affection
es afección
fr affection
it affezione

afecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Inclinació, amor, afecte envers algú o alguna cosa.
de Erkrantung
en affection
es afección
fr affection
it affezione

afecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Moviment de la sensibilitat que consisteix pròpiament en un canvi d’estat (plaer, dolor, emoció), més que no pas en una tendència (afecte).
de Erkrantung
en affection
es afección
fr affection
it affezione

afecció f.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
fisioteràpia
en affection subst.
es afección f.

afecció f.
Diccionari jurídic
dret
Modificació o alteració produïda en una cosa per una altra.
es afección

afecció legitimària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Garantia del dret de la llegítima.
es afección legitimaria