Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureafectiu | afectiva (VPCA)
veureaplanament afectiu (DEM)
 neurologia
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecomportament afectiu (DEM)
 neurologia
 pediatria
 salut mental
veurehiperafectiu -iva (DEM)
 neurologia
 semiologia
veurehipoafectiu -iva (DEM)
 neurologia
 semiologia
veuretrastorn afectiu (DEM)
 salut mental
 semiologia
Cerca afectiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afectiu | afectiva adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1920.
en emotional adj.

aplanament afectiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Modulació emocional de l’activitat psíquica d’un individu, nul·la o escassa, generalment d’un esquizofrènic.

comportament afectiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
pediatria
salut mental
Comportament que es manifesta, els primers mesos de la vida, per mitjà d’una reacció emotiva (somriure, plor, ganyotes, etc.). Sovint es presenta juntament amb el comportament comunicatiu.

hiperafectiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
Relatiu o pertanyent a la hiperafectivitat.

hipoafectiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
Relatiu o pertanyent a la hipoafectivitat.

trastorn afectiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
semiologia
Denominació genèrica dels trastorns mentals en què predomina una alteració de l’humor o de l’afectivitat, ja sigui en el sentit de la depressió (acompanyada o no d’ansietat) o en el de l’eufòria. Aquests casos solen anar acompanyats del nivell general d’activitat; inclou des de depressió lleu a greu, episodis maníacs o hipomaníacs, trastorns bipolars (tant maníacs com depressius) i trastorns de l’humor persistents (ciclotímia, distímia).
Sin. compl.: trastorn de l’estat d’ànim, trastorn de l’humor