Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureafrontar (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureafrontar1 (DJC)
 dret penal
veureafrontar (LMC)
 construcció
veureafrontar2 (DJC)
 dret públic
veureafrontar3 (DJC)
 dret
veureafrontar4 (DJC)
 dret públic
Cerca afrontar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afrontar v. tr.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. pref.: confrontar v. tr.

afrontar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Acarar1.
Ex.: L’advocat de la defensa afrontà l’acusat amb la víctima per tal de demostrar que mentia.
Sin. pref.: acarar1 v. tr.
es afrontar, carear

afrontar v. prep.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: confrontar v. prep.
de grenzen
en to adjoin
es lindar
fr avoisiner

afrontar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Acarar2.
Ex.: Van afrontar els textos per veure quin era el document original i quin era una còpia d’aquest.
Sin. pref.: acarar2 v. tr.
es afrontar, cotejar

afrontar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer cara, resistir o oposar-se amb coratge {a una persona, a una cosa o a una situació}.
Ex.: Han afrontat la crisi econòmica com han pogut.
Sin. compl.: enfrontar-se v. intr. pron., fer front c. v., plantar cara c. v.
es afrontar, hacer frente [a]

afrontar4 v. intr.
Diccionari jurídic
dret públic
Un territori, una heretat o un camp, ser contigus a un altre.
Ex.: La seva finca afronta amb el nostre camp.
Sin. compl.: confinar4 v. intr., confrontar3 v. intr., estar tocant c. v., fer partió c. v., fregar v. intr., ser contigu c. v., vorejar v. tr.
es colindar, lindar, rayar