Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (70 registres)
veureagnòstic -a (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veurealèxia agnòstica (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veurealèxia agnòstica (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureal·lergodiagnòstic (DEM)
 immunologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanafilodiagnòstic (DEM)
 immunologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureartroscòpia diagnòstica (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veureautoserodiagnòstic (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecaracterístiques de diagnòstic (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecaracterístiques de diagnòstic per a sòls alterats i transportats (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecaracterístiques de diagnòstic per a sòls minerals (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca agnòstic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agnòstic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Relatiu o pertanyent a l’agnòsia.

alèxia agnòstica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Pertorbació de les funcions que asseguren el reconeixement visual dels símbols gràfics del llenguatge. Es tracta d’una ceguetat per a les lletres, en què el malalt veu les lletres, però no les reconeix. Acostuma a associar-se amb l’agnòsia visual dels colors.
Sin. compl.: alèxia òptica, alèxia verbal, alèxia visual, ceguetat verbal pura

alèxia agnòstica f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alèxia posterior.
Sin. pref.: alèxia posterior f.

al·lergodiagnòstic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Estudi de la reactivitat al·lèrgica de l’organisme mitjançant la intradermoreacció amb diversos al·lergògens (o la simple aplicació, o l’escarificació o la puntura).

anafilodiagnòstic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Diagnòstic que compta amb el concurs de reaccions anafilàctiques.

artroscòpia diagnòstica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Artroscòpia efectuada per a l’estudi de les possibles lesions que hom pot observar en una articulació.

autoserodiagnòstic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Serodiagnòstic en què s’utilitza sèrum del pacient enfront de la seva sang.

característiques de diagnòstic c. nom. f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Propietats que constitueixen o revelen trets distintius d’un horitzó o una classe de sòl i que en permeten la identificació i classificació. Tenen en compte els processos formadors, si bé no s’utilitzen com a criteri de diferenciació.
ST (2014) estableix: 1) característiques de diagnòstic per a sòls minerals; 2) característiques de diagnòstic per a sòls orgànics; 3) característiques de diagnòstic per a sòls minerals i sòls orgànics; i 4) característiques de diagnòstic per a sòls alterats i sòls transportats per acció antròpica.
A WRB (2016) es defineixen: 1) propietats de diagnòstic i 2) materials de diagnòstic.
V. t.: característiques de diagnòstic per a sòls alterats i transportats c. nom. f. pl., característiques de diagnòstic per a sòls minerals c. nom. f. pl., característiques de diagnòstic per a sòls orgànics c. nom. f. pl., característiques de diagnòstic per a sòls orgànics c. nom. f. pl., horitzó de diagnosi c. nom. m., material de diagnòstic c. nom. m.
en diagnostic characteristics
es características de diagnóstico
fr caractéristiques de diagnostic

característiques de diagnòstic per a sòls alterats i transportats c. nom. f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Segons ST (2014), característiques de diagnòstic de sòls que fan referència a: 1) geoformes antropogèniques (constructives i destructives), que són aquelles geoformes discretes que es poden cartografiar a escales entre 1:10.000 i 1:24.000; 2) artefactes; 3) material alterat pels éssers humans; 4) material transportat pels éssers humans; 5) capes manufacturades; 6) contacte de capa manufacturada; 7) subgrups específics per a sòls alterats i transportats.
V. t.: artefacte2 m., capa manufacturada c. nom. f., geoforma antropogènica c. nom. f., material alterat per acció antròpica c. nom. m., material transportat artificialment c. nom. m.
en diagnostic characteristics
es características de diagnóstico para suelos alterados y transportados
fr caractéristiques de diagnostic

característiques de diagnòstic per a sòls minerals c. nom. f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Característiques de diagnòstic que fan referència a: canvi textural abrupte; cares de lliscament; condicions anhídrides; contacte petrofèrric; materials àlbics; coeficient d’extensió lineal; durinodes; carbonats lliures; carbonats secundaris identificables; discontinuïtats litològiques; extensibilitat lineal; interdigitacions de materials àlbics; lamel·les; materials espòdics; minerals meteoritzables; minerals resistents; plintita; propietats àndiques; propietats fràgiques; valor n; vidre volcànic.
V. t.: canvi textural abrupte c. nom. m., característiques de diagnòstic c. nom. f. pl., característiques del sòl c. nom. f. pl., cara de lliscament c. nom. f., contacte petrofèrric c. nom. m., material àlbic c. nom. m., coeficient d’extensibilitat lineal c. nom. m., durinòdul m., carbonat de calci secundari c. nom. m., discontinuïtat litològica c. nom. f. pl., interdigitació de materials àlbics c. nom. f., lamel·la f., materials espòdics c. nom. m. pl., mineral meteoritzable c. nom. m., mineral resistent c. nom. m., plintita f., propietats àndiques c. nom. f. pl., propietats fràgiques c. nom. f. pl., valor n c. nom. m., vidre volcànic c. nom. m.
en diagnostic characteristics for mineral soils
es características de diagnóstico para suelos minerales
fr caractéristiques de diagnostic pour sols minéraux