Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureagrosistema (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
veureagrosistema (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureagrostemina (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 miscel·lània
 química
 toxicologia
veureantipoagrós -osa (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 farmacologia
veurepel·lagrós -osa (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 conceptes generals i de suport
 endocrinologia i nutrició
veurepel·lagrós -osa (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 conceptes generals i de suport
 endocrinologia i nutrició
veuresistema agrosilvicultural (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuresistema agrosilvicultural amb arbres en camps de conreu (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuresistema agrosilvicultural amb combinació de plantes perennes i conreus (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuresistema agrosilvicultural amb espai zonificat (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca agrós a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agrosistema m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
en agrosystem subst.
es agrosistema m.
fr agrosystème m.

agrosistema m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. pref.: agroecosistema2 m.
en agroecosystem
es agrosistema
fr agrosystème, agroécosystème
gl agrosistema

agrostemina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
miscel·lània
química
toxicologia
Saponina de les llavors de la niella (Agrostemma githago), de fórmula C17H26O10.H2O. Pólvores amorfes, solubles en aigua, verinoses a causa del seu poder hemolític (gitagisme).

antipoagrós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
Que és efectiu contra la gota.

pel·lagrós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
conceptes generals i de suport
endocrinologia i nutrició
Afectat de pel·lagra.

pel·lagrós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
conceptes generals i de suport
endocrinologia i nutrició
Relatiu o pertanyent a la pel·lagra.

sistema agrosilvicultural c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema agroforestal d’ús de la terra dinàmic en el qual espècies llenyoses perennes (arbres, arbustos i altres) creixen en associació amb plantes herbàcies (conreus) amb la finalitat de mantenir o millorar la fertilitat del sòl.
Cal distingir els sistemes agrosilviculturals següents: sistema agrosilvicultural amb rotació, sistema agrosilvocultural espacial mixt i sistema agrosilvicultural amb espai zonificat.
V. t.: agroforesteria f., sistema agroforestal c. nom. m., sistema agrosilvicultural amb rotació c. nom. m., sistema agrosilvicultural espacial mixt c. nom. m., sistema agrosilvicultural amb espai zonificat c. nom. m.
en agrosylvicultural system, agrosylvicultural system
es sistema agrosilvicultural
fr système agrosylvicultural
gl sistema agrosilvicultural

sistema agrosilvicultural amb arbres en camps de conreu c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema agrosilvicultural espacial mixt caracteritzat per ser un sistema obert, amb arbres irregularment distribuïts, si són supervivents d’un bosc aclarit per conrear, o amb arbres plantats segons una malla. Es pot combinar amb una agricultura itinerant.
V. t.: agroforesteria f., sistema agroforestal c. nom. m., sistema agrosilvicultural amb combinació de plantes perennes i conreus c. nom. m., sistema agrosilvicultural espacial mixt c. nom. m.
en agroforestry system with trees in cropland
es sistema agrosilvicultural con árboles en tierras de cultivo
fr système agrosylvicultural avec des arbres dans les champs des cultures
gl sistema agrosilvicultural con árbores en campos de cultivo

sistema agrosilvicultural amb combinació de plantes perennes i conreus c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema agrosilvicultural espacial mixt caracteritzat per conreus herbacis, arbres fusters i arbustos (p. ex., cafè d’ombra entre arbres).
V. t.: agroforesteria f., sistema agroforestal c. nom. m., sistema agrosilvicultural amb arbres en camps de conreu c. nom. m., sistema agrosilvicultural espacial mixt c. nom. m., sistema agrosilvicultural multiestrats c. nom. m.
en agroforestry system with a combination of perennials and crops
es sistema agrosilvicultural con combinación de plantas perennes y cultivos
fr système agrosylvicultural combinant des plantes pérennes et des cultures
gl sistema agrosilvicultural con combinación de plantas perennes e cultivos

sistema agrosilvicultural amb espai zonificat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema agroforestal d’ús de la terra dinàmic en el qual les espècies llenyoses perennes (arbres, arbustos i altres) creixen en associació amb plantes herbàcies (conreus) amb la finalitat de mantenir o millorar la fertilitat del sòl, amb diversos tipus de models en la distribució dels arbres, amb característiques específiques.
Segons el model de distribució dels arbres, cal distingir els tipus següents: 1) plantacions en les vores de parcel·les, camins o canals de reg (en anglès, boundary planting); 2) arbres en estructures de control de l’erosió, que estabilitzen les estructures i fan més productiu el sòl; 3) tallavents (en anglès, windbreaks), plantats en línies transversals a la direcció dels vents dominants per disminuir l’erosió eòlica; 4) cinturons de protecció (en anglès, shelterbelts), en els quals els arbres es manegen amb finalitats múltiples, a més de com a barrera vegetal, i 5) bardisses de contorn (en anglès, contour hedgerows) en vessants, per a la conservació del sòl i de l’aigua.
Els arbres també s’utilitzen per a la producció i transferència de biomassa, la qual es queda en el terreny com a mulch o es talla i s’exporta. En aquest cas, els arbres creixen en blocs separats, possiblement en les parts de la finca amb sòls menys fèrtils, i se’n tallen les fulles, que s’incorporen al sòl de les terres de conreu. Poden ser arbres supervivents d’un bosc aclarit o bé poden haver estat plantats i desenvolupar altres funcions.
V. t.: agricultura itinerant c. nom. f., mulch m., sistema agroforestal c. nom. m., sistema agrosilvicultural c. nom. m., sistema silvopastoral c. nom. m., sistema agrosilvicultural espacial mixt c. nom. m., sistema agrosilvicultural amb rotació c. nom. m., sistema agrosilvicultural amb arbres en camps de conreu c. nom. m.
en spatial zoned agroforestry system
es sistema agrosilvicultural espacial zonificado
fr système agrosylvicultural avec espace zonifié
gl sistema agrosilvicultural con espazo zonificado